Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Vítejte na stránkách ÚEB

Ústav experimentální biologie sdružuje laboratoře a týmy, které zajišťují výuku a vědeckou výchovu studentů experimentálně orientovaných biologických oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Posláním ústavu je zajištění takových podmínek, aby pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jeho pracovníků dosahovala co nejkvalitnějších výsledků.

Předmětem výzkumu realizovaného na Ústavu experimentální biologie jsou procesy a fenomény podílející se na organizaci a fungování živých buněk, tkání a organismů. Modelovými objekty jsou virové, mikrobiální, rostlinné, živočišné a lidské systémy, které jsou studovány rozmanitými přístupy současné molekulární biologie, genetiky, genomiky, proteomiky, genového a proteinového inženýrství, fyziologie, biochemie, analytické chemie, elektrochemie, biofyziky, atd. Kromě základního výzkumu je na Ústavu experimentální biologie realizován i výzkum aplikovaný, přispívající k poznání podstaty některých genetických a infekčních onemocnění člověka a zlepšení jejich diagnostiky nebo k realizaci nových biotechnologických postupů.

Týmy s obdobným pedagogickým a výzkumným zaměřením tvoří jednotlivá oddělení ústavu. Jejich hlavní výzkumné aktivity se zaměřují na molekulární diagnostiku a taxonomii mikroorganismů, molekulární cytogenetiku, molekulární a stresovou biologii rostlin, nádorovou biologii a genetiku, molekulární antropologii, environmentální mikrobiologii, mikrobiální biotechnologie, stresovou fyziologii rostlin, buněčnou a molekulární fyziologii lidských a živočišných systémů a enzymové inženýrství. Široká škála používaných metod a rozmanitost zkoumaných objektů dává pevný základ pro vědeckou výchovu studentů a jejich dobrou uplatnitelnost na trhu práce.

Aktuálně

18. 7. 2016

Populační výzkum v časopise Vesmír

Letní dvojčíslo časopisu Vesmír v sobě zahrnuje také článek o populačním výzkumu našeho kolegy, RNDr.... více

24. 6. 2016

1. místo v celostátním kole SOČ

V neděli 19. června byly za přítomnosti místopředsedy vlády pana Pavla Bělobrádka a zástupců akademické sféry... více

3. 6. 2016

5. ročník studentské soutěže Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., vyhlašuje 5. ročník studentské soutěže... více

16. 5. 2016

Velký úspěch mladého vědce!

Dne 11.5. 2016 proběhlo krajské kolo soutěžě SOČ.
1. místo v oboru Zemědělství, potravinářství,... více

6. 5. 2016

Přednáška Markéty Šámalové

Přednáška Markéty Šámalové

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Markéty... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.