Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Vítejte na stránkách ÚEB

Ústav experimentální biologie sdružuje laboratoře a týmy, které zajišťují výuku a vědeckou výchovu studentů experimentálně orientovaných biologických oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Posláním ústavu je zajištění takových podmínek, aby pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jeho pracovníků dosahovala co nejkvalitnějších výsledků.

Předmětem výzkumu realizovaného na Ústavu experimentální biologie jsou procesy a fenomény podílející se na organizaci a fungování živých buněk, tkání a organismů. Modelovými objekty jsou virové, mikrobiální, rostlinné, živočišné a lidské systémy, které jsou studovány rozmanitými přístupy současné molekulární biologie, genetiky, genomiky, proteomiky, genového a proteinového inženýrství, fyziologie, biochemie, analytické chemie, elektrochemie, biofyziky, atd. Kromě základního výzkumu je na Ústavu experimentální biologie realizován i výzkum aplikovaný, přispívající k poznání podstaty některých genetických a infekčních onemocnění člověka a zlepšení jejich diagnostiky nebo k realizaci nových biotechnologických postupů.

Týmy s obdobným pedagogickým a výzkumným zaměřením tvoří jednotlivá oddělení ústavu. Jejich hlavní výzkumné aktivity se zaměřují na molekulární diagnostiku a taxonomii mikroorganismů, molekulární cytogenetiku, molekulární a stresovou biologii rostlin, nádorovou biologii a genetiku, molekulární antropologii, environmentální mikrobiologii, mikrobiální biotechnologie, stresovou fyziologii rostlin, buněčnou a molekulární fyziologii lidských a živočišných systémů a enzymové inženýrství. Široká škála používaných metod a rozmanitost zkoumaných objektů dává pevný základ pro vědeckou výchovu studentů a jejich dobrou uplatnitelnost na trhu práce.

Aktuálně

16. 5. 2016

Velký úspěch mladého vědce!

Dne 11.5. 2016 proběhlo krajské kolo soutěžě SOČ.
1. místo v oboru Zemědělství, potravinářství,... více

6. 5. 2016

Přednáška Markéty Šámalové

Přednáška Markéty Šámalové

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Markéty... více

22. 3. 2016

Nabídka tématu dizertační práce

Laboratoř nádorové biologie ÚEB PřF MU nabízí pro studenty téma dizertační práce s názvem "Signální dráhy... více

3. 3. 2016

Nabídka Ph.D. studia

Laboratoř buněčné elektrofyziologie Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vypisuje na... více

3. 3. 2016

Pozvánka na přednáškové odpoledne

Pozvánka na Přednáškové odpoledne

Brněnská pobočka Československé biologické společnosti... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.