Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Vítejte na stránkách ÚEB

Ústav experimentální biologie sdružuje laboratoře a týmy, které zajišťují výuku a vědeckou výchovu studentů experimentálně orientovaných biologických oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Posláním ústavu je zajištění takových podmínek, aby pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jeho pracovníků dosahovala co nejkvalitnějších výsledků.

Předmětem výzkumu realizovaného na Ústavu experimentální biologie jsou procesy a fenomény podílející se na organizaci a fungování živých buněk, tkání a organismů. Modelovými objekty jsou virové, mikrobiální, rostlinné, živočišné a lidské systémy, které jsou studovány rozmanitými přístupy současné molekulární biologie, genetiky, genomiky, proteomiky, genového a proteinového inženýrství, fyziologie, biochemie, analytické chemie, elektrochemie, biofyziky, atd. Kromě základního výzkumu je na Ústavu experimentální biologie realizován i výzkum aplikovaný, přispívající k poznání podstaty některých genetických a infekčních onemocnění člověka a zlepšení jejich diagnostiky nebo k realizaci nových biotechnologických postupů.

Týmy s obdobným pedagogickým a výzkumným zaměřením tvoří jednotlivá oddělení ústavu. Jejich hlavní výzkumné aktivity se zaměřují na molekulární diagnostiku a taxonomii mikroorganismů, molekulární cytogenetiku, molekulární a stresovou biologii rostlin, nádorovou biologii a genetiku, molekulární antropologii, environmentální mikrobiologii, mikrobiální biotechnologie, stresovou fyziologii rostlin, buněčnou a molekulární fyziologii lidských a živočišných systémů a enzymové inženýrství. Široká škála používaných metod a rozmanitost zkoumaných objektů dává pevný základ pro vědeckou výchovu studentů a jejich dobrou uplatnitelnost na trhu práce.

Program aktuálního doktorského semináře najdete ZDE.

Aktuálně

22. 3. 2017

Přednášky prof. Richardsona

 

Zveme Vás na následující přednášky prof. Richardsona:

 

 

více

16. 3. 2017

Program doktorského semináře podzim 2017

Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - plán akcí pro podzimní semestr 2017

24.2.2017,... více

9. 3. 2017

Křest knihy Obrazový průvodce anatomií rostlin

Nakladatelství Academia vás zve na křest unikátní dvojjazyčné monografie "Obrazový průvodce anatomií... více

1. 3. 2017

Nabídka práce v Kriminalistickém ústavu

Kriminalistický ústav Praha přijme do služebního poměru na pozici kriminalistický znalec na oddělení genetiky... více

22. 2. 2017

Přednášky v rámci Science and Technology Club

Science and Technology Club otevírá i v jarním semestru cyklus odborných přednášek zaměřených na přírodní... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.