Pokyny pro vypracování závěrečných prací

Rozpisy obhajob BP a DP
Informace o změně studijních plánů pro DSP