Pokyny pro vypracování závěrečných prací

Rozpis obhajob DP oboru Molekulární biologie a genetika
Informace o změně studijních plánů pro DSP