Studijní a zkušební řád

Informace o změně studijních plánů pro DSP