Studijní a zkušební řád

Rozpis obhajob DP oboru Molekulární biologie a genetika
Informace o změně studijních plánů pro DSP