Prezentace ze XIX. ročníku

Nové typy farmak připravovaných metodami genového inženýrství (prof. Jiří Doškař)

„Giry“ – nositelé nových virových vlastností (doc. Vladislava Růžičková)

Syntetická biologie – moderní přístup pro modifikace (Mgr. Lukáš Chrást)

Zdravé dítě ze zkumavky aneb možnosti preimplantačních genetických ‎analýz na prahu nového milénia (dr. Jan Smetana)

Nádorový supresor p53: klíč k pochopení kancerogeneze (prof. Jana Šmardová)

Analýza starobylé DNA a rekonstrukce historie, doprovodný text (Mgr. Kristýna Brzobohatá)

 

Přednášející:
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ústav experimentální biologie, PřF MU
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., Ústav experimentální biologie, PřF MU
Mgr. Lukáš Chrást, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc., Ústav experimentální biologie, PřF MU
Mgr. Jan Smetana, Ph.D., Ústav experimentální biologie, PřF MU
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc., Ústav experimentální biologie, PřF MU a Ústav patologie FN Brno

 

Přehled nabízených přednášek pro střední školy: