Prezentace ze XVIII. ročníku

Novinky ve fylogenezi strunatců (doc. Tomáš Bartonička)

Proteinové inženýrství pro biotechnologie (dr. Chaloupková)

Strukturní variabilita genomu a vzácná chromozomová onemocnění (doc. Petr Kuglík)

Současnost a budoucnost identifikace člověka pomocí DNA (dr. Pavel Lízal)

Moderní systém řas, hub a podobných organismů (dr. Petr Hrouda)

Systém krytosemenných rostlin v době molekulárních metod (doc. Vít Grulich)

 

Přednášející:
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, PřF MU
Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D., Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Ústav botaniky a zoologie, PřF MU
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, PřF MU
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., Ústav experimentální biologie, PřF MU
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Ústav experimentální biologie, PřF MU