Program obhajob BP

 

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Harmonogram najdete zde

 

LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA

Harmonogram najdete zde

 

 

Rozpis obhajob DP oboru Molekulární biologie a genetika
Informace o změně studijních plánů pro DSP