Program obhajob BP

 

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Harmonogram najdete zde

 

LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA

Harmonogram najdete zde

 

 

Informace o změně studijních plánů pro DSP