Program obhajob DP

 

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Harmonogram najdete zde

 

LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

Harmonogram najdete zde

Rozpis obhajob DP oboru Molekulární biologie a genetika
Informace o změně studijních plánů pro DSP