Pracovištěm garantované obory studia

Bakalářské:

směr Molekulární biologie a genetika (garant prof. Doškař)
směr Antropogenetika (garant doc. Drozdová)

Magisterské:

směr Molekulární biologie a genetika (garant prof. Doškař)
směr Antropogenetika (garant doc. Drozdová)

Doktorské:

Rozpis obhajob DP oboru Molekulární biologie a genetika
Informace o změně studijních plánů pro DSP