Výzkum

Laboratoře Oddělení genetiky a molekulární biologie

Rozpis obhajob DP oboru Molekulární biologie a genetika
Informace o změně studijních plánů pro DSP