Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Studijní obor Fyzická geografie (Doktorský 4 roky)

Návrat na prohlížení studijního oboru

Složení oborové komise

PředsedaČlenové

Seznam školitelů