Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Studijní obor Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (Doktorský 4 roky)

Návrat na prohlížení studijního oboru

Složení oborové komise

PředsedaČlenové

Seznam školitelů