Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Obory programu: Matematika(Doktorský 4 roky)

1101V005Algebra, teorie čísel a matematická logika (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1101V012Geometrie, topologie a globální analýza (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1101V014Matematická analýza (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1101V025Obecné otázky matematiky (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1101V027Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé


Návrat k programům