Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Obory programu: Fyzika(Doktorský 4 roky)

1702V005Biofyzika (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1701V010Fyzika kondenzovaných látek (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1701V011Fyzika plazmatu (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1701V023Mechanické vlastnosti pevných látek (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1701V028Obecné otázky fyziky (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1701V035Teoretická fyzika a astrofyzika (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1701V037Vlnová a částicová optika (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé


Návrat k programům