Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Obory programu: Chemie(Doktorský 4 roky)

1403V001Analytická chemie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1401V002Anorganická chemie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1404V001Fyzikální chemie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
2805V003Chemie životního prostředí (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1402V001Organická chemie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
XXXXMateriálová chemie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé


Návrat k programům