Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Obory programu: Biologie(Doktorský 4 roky)

1507V001Anatomie a fyziologie rostlin (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1512V001Antropologie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1507V004Botanika (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1603V002Ekologie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1511V003Fyziologie živočichů (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1501V004Hydrobiologie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1510V001Mikrobiologie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1515V004Molekulární a buněčná biologie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1504VOMGObecná a molekulární genetika (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1501V009Parazitologie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1502V003Zoologie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
xxxxEkotoxikologie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé


Návrat k programům