Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, doktorské akreditace 2007

Obory programu: Geografie(Doktorský 4 roky)

1301V003Fyzická geografie (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1302V007Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé
1301V013Regionální geografie a regionální rozvoj (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé


Návrat k programům