Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Akreditace, podzim 2007Program:
1501V Biologie (Doktorský 4 roky)obory