Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, akreditace, podzim 2007

Obory programu: Biologie(Doktorský 4 roky)

xxxxxxxGenomika a proteomika (Prezenční a kombinovaná) Oborová komise a školitelé


Návrat k programům