Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
obor Chemoinformatika a bioinformatika.Program:
1406 TStudijní program Biochemie (Navazující magisterský) Obory