Výzkum v Modřicích (u Brna) – praxe

Možnost účastnit se záchranného archeologického výzkumu v Modřicích u Brna, který probíhá již od června 2015. Na lokalitě se podařilo objevit ohrazenou osadu z 5. až 3. tis. př. n. l. a další pravěké sídlištní i hrobové celky. Pomoc na výzkumu je honorována a bude započítána do povinné praxe.

V případě zájmu o praxi kontaktujte paní Vladimíru Kvasničkovou na e-mailu: kvasnickova@uapp.cz nebo na tel. č.: 725 305 229.

Podrobnosti o výzkumu jsou na stránkách Ústavu archeologické a památkové péče v Brně – Modřice.

Konec antropologie v Čechách?!

„Sociální a kulturní antropologie, potažmo humanitně zaměřené obory jako celek, čelí vzrůstající kritice ze strany odborné i laické veřejnosti. Na jedné straně je zpochybňována validita antropologie jako vědy, na straně druhé se množí diskuze o přínosnosti a významu oboru, resp. o společenské potřebě a úloze antropologů. Sociální a kulturní antropologie se tak dostává do pozice, kdy je nucena obhajovat smysl vlastní existence v odborných i laických kruzích. Do jaké míry si však tuto situaci uvědomují samotní antropologové?“

Pozvánka na konferenci plzeňských kolegů konané ve dnech 15. až 16. 10. 2015. Podrobnosti v letáčku nebo na adrese: http://antropologie.zcu.cz/call-for-papers-konference-2015.

 

Nabídka praxe v Dolních Věstonicích

Možnost letní praxe na pracovišti v Dolních Věstonicích. Podrobnosti v letáčku – letní praxe v DV.

 

Letní terénní praxe 6. až 24. 7. 2015

První etapa nového Školního antropologicko-archeologického výzkumu na lokalitě Kostelec na Hané proběhne v termínu 6. až 24. 7. 2015.

Studenti budou mít zajištěno bezplatné ubytování a stravu. Kapacita je omezena na 15 studentů v každém týdnu. Výzkum je otevřen pro všechny studenty antropologie, přednost však mají studenti 2. roč. bakalářského a 1. roč. magisterského studia. Již neplatí omezení na jeden týden, takže zájemci se mohou hlásit i na více týdnů výzkumu. Podrobnější informace o ubytování a stravování nemáme zatím k dispozici, ale budete včas informováni.

Předběžné sondáže ukazují, že na lokalitě se nachází pravděpodobně mladohradištní pohřebiště s dobře zachovalými kosterními ostatky.

Přihlašovat se na praxi můžete na rozpisu vyvěšeném na nástěnce Ústavu.

Bližší informace: robin.penicka@email.cz nebo tmorkovsky@email.cz.

Pozvánka na konferenci Antropologické dny

Na odkazech uvedených níže naleznete všechny důležité informace

Pozvánka Antropologické dny 2015

Přihláška Antropologické dny 2015

Antropologické dny 2015 – ubytování

Termíny státních závěrečných zkoušek, obhajob a přijímací zkoušky do navazujícího studia

naleznete v rubrice Informace o SZZ

Výběrové řízení Erasmus+ 2015/2016

Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus + pro akademický rok 2015/2016

Veškeré informace jsou zveřejněny v sekci Pro studenty – Zahraniční studia.

Elektronické slovníky slaví úspěch

Nejen o úspěších našich tří internetových encyklopedií se dočtete v článku vydaném na portálu www.muni.veda.cz.

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol vznikla v rámci projektu FRVŠ 1765/2012/G3 nová Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Řešitelem tohoto projektu je Mgr. Adela Hupková spolu s dalšími spoluřešiteli: RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. a Mgr. Robin Pěnička. Učebnice je přístupná pod tímto odkazem.