Antropologický seminář

Na stránce Antropologického semináře naleznete program přednášk v jarním semestru 2017. Upozorňujeme, že první tři přednášky (23. 2., 2. 3. a 9. 3. 2017) se uskuteční ještě v prostoru Ústavu antropologie na Vinařské ulici v Pisárkách. Přednáška 16.3. 2017 odpádá z důvodu stěhování a od 23. 3. 2017 se přednášky uskuteční již v nových prostorech Ústavu antropologie v areálu Kotlářská na Veveří. Těšíme se na hojnou účast!

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus +

Podávání přihlášek na akademický rok 2017/2018 je možné v aplikaci ISOIS Centra zahraniční spolupráce od 1.2.2017 do 26.2. 2017. Více informací je v sekci Zahraniční studia a na nástěnce ÚA.

Novinky z Dolních Věstonic

Oddělení paleoantropologie aktualizovalo svou vědecko-výzkumnou činnost o nové poznatky z výzkumu paleolitických stanic v areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. Dozvíte se zde novinky nejen o přírodním prostředí místních lovců a sběračů, ale také něco o samotných lovcích. Například to, že prostřední jedinec z věstonického trojhrobu je mladý lovec mužského pohlaví. Odkazy na vědecké publikace naleznete v sekci Z naší vědeckovýzkumné činnosti Oddělení paleoantropologie.

Nadace UNIVERSITAS

Bylo vypsáno veřejné řízení pro rozdělování příspěvků pro rok 2017. Podrobnosti naleznete v sekci Nadace UNiversitas.

Zjevně je něco v nepořádku.

Ve dne 28. listopadu 2016 od 10.00 hod. proběhne v učebně Bp1 (Vinařská 5) Ústavu antropologie PřF MU přednáška doc. Petra Pokorného. Všichni jsou srdečně zvání!

Pozvánka na přednáškový cyklus

Moravské zemské muzeum pořádá doprovodný přednáškový cyklus k výstavě Poklady barbarů. Informace jsou dostupné na www a na nástěnce Ústavu antropologie.

Středopleistocenní revoluce – klíčová změna prostředí čtvrtohor prismatem fosilního záznamu

Změna amplitudy glaciálního cyklu – příčiny a důsledky. Dopad na vývoj společenstev a prostředí.  Význam drobných savců a měkkýšů pro studium těchto procesů a kvantitativní paleoenvironmentální analýzu.

Přednáška prof. Ivana Horáčka se uskuteční 7. listopadu od 10.00 učebně Bp1 (vinařská 5, Brno) na Ústavu antropologie, Přírodovědecká fakulta MU. Pro zvláštní zájemce viz též autorův spis „Jak se zviřátka rozkmotřila a co z toho pošlo“ in Pokorný a Bárta, eds.: Něco překrásného končí (O kolapsech). Nakl. Dokořán

Sociosexualita a náboženství

Kolegové a studenti, zapojte se do dalšího výzkumu pořadaného naším Ústavem. Jedná se o výzkum, který se snaží rozšířit/doplnit dosavadní výsledky dvou samostatných studií Celibát v náboženstvích světa a Hand Shape and Human Sociosexuality. Dalším cílem je nová studie zabývající se lidskou sociosexualitou a náboženstvím. Výzkum probíhá na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumy jsou uskutečňovány také v rámci tvorby dizertačních prací. Výsledky studií budou prezentovány na konferencích a publikovány v odborných periodicích. Podrobnosti o probíhajícím výzkumu (i s dotazníkem) naleznete zde, nebo vám je podají autorky studie Mgr. Bc. Věra Bártová, Mgr. Pavlína Ingrová a Mgr. Eva Skalická.

Už víme jak vypadal Jošt Lucemburský

Kolegům z Laboratoře morfologie a forenzní antropologie našeho Ústavu se ve spolupráci s odborníky z Muzea města Brna a Moravského zemského muzea podařilo vytvořit patrně nejpřesnější rekonstrukci podoby moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského (1354-1411). Pomocí nejmodernější laserové a 3D technologie tak můžeme pohlédnou do tváře první historické osobnosti našich dějin. Náš Ústav se tak připojil k oslavám 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. Výsledná rekonstrukce a model v podobě 3D tisku je nyní k vidění na hradě Špilberku, kde je vystaven spolu s dřivější rekonstrukci Joštovy podoby. Podrobnosti o tvorbě modelu a podobě Joštovy tváře naleznete v sekci Terénní výzkumy, Popularizace vědy, či na stránkách Laboratoře morfologie a forenzní antropologie.

Křenovice – Slavkov u Brna, šibenice

V dubnu 2016 proběhl archeologický průzkum šibenice na rozhraní katastrů Křenovic a Slavkova u Brna. Pracovníkům a posluchačům našeho Ústavu se podařilo odkrýt základy kamenné stavby lichoběžníkovitého půdorysu o rozměrech c. 6 x 6 m. Během výzkumu bylo nalezeno také větší množství kosterních pozůstatků, které jsou nyní pečlivě zkoumány. Výzkum šibenice probíhal v souvislosti s výstavbou památníku a naučné stezky, která byla na konci června 2016 slavnostně otevřená a seznamuje návštěvníky Křenovic s hrdelním a útrpným právem na Moravě. Prvotní výsledky z výzkumu slavkovské šibenice byly předneseny v září 2016 na 48. ročníku mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica v Českých Budějovicích. Bližší informace o výzkumu a prvotních poznatků naleznete v sekci Terénní výzkumy a v sekci Popularizace vědy.

 

Antropologové odkrývají záhady moravských šibenic

Nález slavkovské šibenice

Nová naučná stezka přibliží i historii útrpného práva.

Křenovičtí se seznámili s hitorií popravčího vrchu.

Pět set let poprav: jako vzpomínka i na nevinné oběti vznikne naučná stezka


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno