UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM – nová multimediální encyklopedie

Kolegové, přátelé, studenti:

po třech elektronických encyklopediích:

Encyklopedie antropologie: První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html

 

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html

 

Člověk-Auto-Encyklopedie: První mezinárodní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html

 

uvádíme do „zkušebního provozu“ multimediální encyklopedii

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM v antropologickém kontextu od paleolitu po současnost

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/umeni_sveta/index.html

 

Tato encyklopedie sleduje pomocí poetické zkratky, vysvětlivek a reprodukcí malířských a sochařských děl vývojovou křivku umělecké tvorby v podstatě od paleolitu a mladších pravěkých období přes starověk a pozdější údobí až po naši současnost. V úhrnných obrysech se pokouší zaznamenat odkaz anonymních i známých tvůrců s přihlédnutím k přínosu plynoucímu ze specifických znaků různých etnik, světových kultur a uměleckých škol.

Vzhledem k naznačenému širokému odbornému zájmu bylo nutno při výběru a celkové skladbě hesel rezignovat na úplnost. Encyklopedie je proto omezena na volbu převážně těch tvůrců, jejichž dílo vedle individuálních rysů obsáhlo též obecnější stylové tendence doby a vyhovělo tak naučnému poslání encyklopedie.

V této podobě jde zatím jen o abecedně uspořádaný přehled tvůrců. Teprve jejich začleněním do příslušných kulturních a civilizačních areálů (okruhů) v rámci základních hesel pojednaných na antropologickém půdorysu (čínské umění, egyptské umění, japonské umění, paleolitické umění, řecké umění, římské umění, umění předkolumbovské Ameriky atd.) vznikne encyklopedie hodná toho slova. Na tom začínáme pracovat v trojčlenném souručenství s kolegy z Univerzity Karlovy – antropoložkou a kunsthistoričkou PhDr. Barborou Půtovou, Ph.D. et Ph.D., a antropologem doc. PhDr. Václavem Soukupem, CSc., a s řadou odborníků specializovaných na příslušné kulturní areály.

Budu vám však vděčen, když encyklopedii zhlédnete už v této „předběžné podobě“ a sdělíte mi své názory, náměty apod.

S díky a pozdravy

Jaroslav Malina

Nadace Universitas

Bylo vypsáno nové veřejné řízení pro rozdělování nadačních příspěvků pro rok 2018. Podrobnosti naleznete v příloze v sekci Nadace Universitas.

Studentský doktorandský seminář

Srdečně vás zveme na seminář našich doktorandských studentů, kteří představí postupy ve svých dizertačních projektech. Setkání se uskuteční 29. června 2018 od 8.00 hod. v učebně Bp 1 (místnost 01007) na Ústavu antropologie v areálu Kotlářské, pavilon 2. Podrobný program naleznete v této příloze.

Výzkum raně středověkého pohřebiště Poláky-Dolany 2018 – PRAXE!

Pro zájemce o terénní praxi se nabízí možnost zúčastnit se archeologického výzkumu raně středověkého pohřebiště z 12. století v obci Poláky u Nechranické přehrady v Čechách. Výzkum bude probíhat od 9. do 27. července (s možným prodloužením do 4. srpna) 2018. Bližší informace o průběhu výzkumu a dopravě vám podají vedoucí výzkumu z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech na níže uvedené adrese.

Kontaktní osoba:

RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech

E-mail: hlavova@uappmost.cz

Mobil: +420 776 279 414
Tel: +420 476 704 465
Fax: +420 476 442 317

Breitenbach 2018 – terénní výzkum

Možnost terénní praxe nabízí letní výzkum aurignacké stanice v Breitenbachu (Německo). podrobnosti naleznete v příloženém letáčku – Breitenbach 2018 Flyer.

Druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus +

Podávání přihlášek do druhého kola výběrovéh řízení na akademický rok 2018/2019 je možné v aplikaci ISOIS Centra zahraniční spolupráce od 16.4.2018 do 2.5. 2018. Více informací je v sekci Zahraniční studia a na nástěnce ÚA.

Antropologický seminář – jaro 2018

V rubrice Antropologický seminář byl zveřejněn program přednášek na jarní semsetr 2018. Věříme, že si najdete nejen své oblíbené téma, ale že se přijdete podívat i na ostatní přednášky, které přednesou přední odborníci českého vědeckého prostředí. Těšíme se na bohatou účast.

Předkové – Evoluce člověka

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Jiřího Svobody, prof. Miloše Macholána, Pavla Dvorského a Martina Frouze u příležitosti uvedení druhého vydání úspěšné knihy o evoluci člověka. Kam se dostal výzkum počátků našeho druhu od prvního vydání knihy? A jak se změnil názor na evoluci člověka? Na tyto otázky nám odpovědí autoři publikace ve středu 25. října 2017 od 17.30 v prostoru kavárny Knihkupectví Academia v Brně.

Baron Trenck – Fantazie a realita

Srdečně vás zveme na přednášku doc. Petry Urbanové, mgr. Kateřiny Hlouchové a mgr. Petra Vachůta, kteří nám představí dosavadní postup při forenzně antropologickém zkoumání tělesných ostatků barona Františka Trencka. Přednáška se uskuteční 24. října 2017 od 17.30 v refektáři Kláštera kapucínů v Brně.

Mamuti a jejich lovci

Oblast pod Pavlovskými vrchy byla před 30 tisící lety sídlem velmi vyspělé společnosti pravěkých lovců. Archeologické nálezy (kamenná a kostěná industrie), umělecké předměty i tělesné ostatky samotných lovců řadí Moravu na přední místa celosvětového výzkumu paleolitu. O „lovcích mamutů“ a nejen o nich si v pořadu České televize Historie.cs povídali prof. Jiří Svoboda, dr. Zdenka Nerudová a dr. Martin Novák. Celý pořad lze shlédnout na webových stránkách pořadu – díl Mamuti a jejich lovci z 23. 9. 2017.

 


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno