Výběrové řízení Erasmus +

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus + pro akademický rok 2016/2017. Podávání přihlášek probíhá v systému ISOIS od 9.2.2016 do 29.2.2016. Více informací v sekci Zahraniční studia.

25. Tagung der AG Mesolithikum, Krásná Lípa

Ve dnech 17. až 19. března 2016 proběhne v přijemném prostředí Českosaského Švýcarska odborná konference za účasti mezinárodních hostů. Podrobný program jednotlivých přednášek naleznete v příloze. Srdečně zvou Správa Národního parku České Švýcarsko, Archeologický ústav Akademie věd ČR a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Osteologická analýza živočišného materiálu u Něnců

Srdečně vás zveme na veřejnou habilitační přednášku naší kolegyně Mgr. Sandry Sázelové, Ph. D.

Kdy?     25. února 2016, 15.00 hod.

Kde?    Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta MU, Vinařská 5, Brno – Pisárky

„Naše úspěchy“

S naší vědeckou činností a úspěchy se můžete seznámit v sekci Popularizace vědy. Namátkou vybíráme povídání o moravských šibenicích, o letním výzkumu v Olšanech u Prostějova, či výsledky výzkumu v Tasově.

Rozhovory s vědci a studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

V nedávné době vydala Přírodovědecká fakulta MU pod editorským vedením Zuzany Kobíkové, Zuzany Došlé a Milana Gelnara knihu rozhovorů se studenty a vědeckými pracovníky naší fakulty. V knize má zastoupení také náš Ústav –  dr. Petra urbanová (za vědeckou obec) a Marie Prachařová (za studenty). Rozhovor s nimi i s dalšími členy naší fakulty najdete v čítarně Masarykovy univerzity Munispace.

Výzkum v Modřicích (u Brna) – praxe

Možnost účastnit se záchranného archeologického výzkumu v Modřicích u Brna, který probíhá již od června 2015. Na lokalitě se podařilo objevit ohrazenou osadu z 5. až 3. tis. př. n. l. a další pravěké sídlištní i hrobové celky. Pomoc na výzkumu je honorována a bude započítána do povinné praxe.

V případě zájmu o praxi kontaktujte paní Vladimíru Kvasničkovou na e-mailu: kvasnickova@uapp.cz nebo na tel. č.: 725 305 229.

Podrobnosti o výzkumu jsou na stránkách Ústavu archeologické a památkové péče v Brně – Modřice.

Konec antropologie v Čechách?!

„Sociální a kulturní antropologie, potažmo humanitně zaměřené obory jako celek, čelí vzrůstající kritice ze strany odborné i laické veřejnosti. Na jedné straně je zpochybňována validita antropologie jako vědy, na straně druhé se množí diskuze o přínosnosti a významu oboru, resp. o společenské potřebě a úloze antropologů. Sociální a kulturní antropologie se tak dostává do pozice, kdy je nucena obhajovat smysl vlastní existence v odborných i laických kruzích. Do jaké míry si však tuto situaci uvědomují samotní antropologové?“

Pozvánka na konferenci plzeňských kolegů konané ve dnech 15. až 16. 10. 2015. Podrobnosti v letáčku nebo na adrese: http://antropologie.zcu.cz/call-for-papers-konference-2015.

 

Praxe v Dolních Věstonicích

Možnost praxe na pracovišti Akademie věd  v Dolních Věstonicích. Podrobnosti v letáčku – letní praxe v DV.

 

Elektronické slovníky slaví úspěch

Nejen o úspěších našich tří internetových encyklopedií se dočtete v článku vydaném na portálu www.muni.veda.cz.

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol vznikla v rámci projektu FRVŠ 1765/2012/G3 nová Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Řešitelem tohoto projektu je Mgr. Adela Hupková spolu s dalšími spoluřešiteli: RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. a Mgr. Robin Pěnička. Učebnice je přístupná pod tímto odkazem.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno