Forgotten Times and Spaces

Forgotten_pozv

Mikroskopie tvrdých zubních tkání – pozvánka na workshop

Bi1953

Antropologické dny v Brně

Ve dnech 8. až 10. zaří 2015 proběhnou v Brně Antropologické dny 2015, které pořádá Česká antropologická společnost ve spolupraci s brněnskými antropologickými pracovišti. Odbrorné přednášky budou probíhat v prostoru Anatomického ústavu LF v bohunickém kampusu.

Antropologické dny v Brně 2015 – program

Rozhovory s vědci a studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

V nedávné době vydala Přírodovědecká fakulta MU pod editorským vedením Zuzany Kobíkové, Zuzany Došlé a Milana Gelnara knihu rozhovorů se studenty a vědeckými pracovníky naší fakulty. V knize má zastoupení také náš Ústav –  dr. Petra urbanová (za vědeckou obec) a Marie Prachařová (za studenty). Rozhovor s nimi i s dalšími členy naší fakulty najdete v čítarně Masarykovy univerzity Munispace.

Výzkum v Modřicích (u Brna) – praxe

Možnost účastnit se záchranného archeologického výzkumu v Modřicích u Brna, který probíhá již od června 2015. Na lokalitě se podařilo objevit ohrazenou osadu z 5. až 3. tis. př. n. l. a další pravěké sídlištní i hrobové celky. Pomoc na výzkumu je honorována a bude započítána do povinné praxe.

V případě zájmu o praxi kontaktujte paní Vladimíru Kvasničkovou na e-mailu: kvasnickova@uapp.cz nebo na tel. č.: 725 305 229.

Podrobnosti o výzkumu jsou na stránkách Ústavu archeologické a památkové péče v Brně – Modřice.

Konec antropologie v Čechách?!

„Sociální a kulturní antropologie, potažmo humanitně zaměřené obory jako celek, čelí vzrůstající kritice ze strany odborné i laické veřejnosti. Na jedné straně je zpochybňována validita antropologie jako vědy, na straně druhé se množí diskuze o přínosnosti a významu oboru, resp. o společenské potřebě a úloze antropologů. Sociální a kulturní antropologie se tak dostává do pozice, kdy je nucena obhajovat smysl vlastní existence v odborných i laických kruzích. Do jaké míry si však tuto situaci uvědomují samotní antropologové?“

Pozvánka na konferenci plzeňských kolegů konané ve dnech 15. až 16. 10. 2015. Podrobnosti v letáčku nebo na adrese: http://antropologie.zcu.cz/call-for-papers-konference-2015.

 

Nabídka praxe v Dolních Věstonicích

Možnost letní praxe na pracovišti v Dolních Věstonicích. Podrobnosti v letáčku – letní praxe v DV.

 

Letní terénní praxe 6. až 24. 7. 2015

První etapa nového Školního antropologicko-archeologického výzkumu na lokalitě Kostelec na Hané proběhne v termínu 6. až 24. 7. 2015.

Studenti budou mít zajištěno bezplatné ubytování a stravu. Kapacita je omezena na 15 studentů v každém týdnu. Výzkum je otevřen pro všechny studenty antropologie, přednost však mají studenti 2. roč. bakalářského a 1. roč. magisterského studia. Již neplatí omezení na jeden týden, takže zájemci se mohou hlásit i na více týdnů výzkumu. Podrobnější informace o ubytování a stravování nemáme zatím k dispozici, ale budete včas informováni.

Předběžné sondáže ukazují, že na lokalitě se nachází pravděpodobně mladohradištní pohřebiště s dobře zachovalými kosterními ostatky.

Přihlašovat se na praxi můžete na rozpisu vyvěšeném na nástěnce Ústavu.

Bližší informace: robin.penicka@email.cz nebo tmorkovsky@email.cz.

Pozvánka na konferenci Antropologické dny

Na odkazech uvedených níže naleznete všechny důležité informace

Pozvánka Antropologické dny 2015

Přihláška Antropologické dny 2015

Antropologické dny 2015 – ubytování

Termíny státních závěrečných zkoušek, obhajob a přijímací zkoušky do navazujícího studia

naleznete v rubrice Informace o SZZ


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno