Studentský doktorandský seminář

Srdečně vás zveme na seminář našich doktorandských studentů, kteří představí postupy ve svých dizertačních projektech. Setkání se uskuteční 29. června 2018 od 8.00 hod. v učebně Bp 1 (místnost 01007) na Ústavu antropologie v areálu Kotlářské, pavilon 2. Podrobný program naleznete v této příloze.

Výzkum raně středověkého pohřebiště Poláky-Dolany 2018 – PRAXE!

Pro zájemce o terénní praxi se nabízí možnost zúčastnit se archeologického výzkumu raně středověkého pohřebiště z 12. století v obci Poláky u Nechranické přehrady v Čechách. Výzkum bude probíhat od 9. do 27. července (s možným prodloužením do 4. srpna) 2018. Bližší informace o průběhu výzkumu a dopravě vám podají vedoucí výzkumu z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech na níže uvedené adrese.

Kontaktní osoba:

RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech

E-mail: hlavova@uappmost.cz

Mobil: +420 776 279 414
Tel: +420 476 704 465
Fax: +420 476 442 317

Breitenbach 2018 – terénní výzkum

Možnost terénní praxe nabízí letní výzkum aurignacké stanice v Breitenbachu (Německo). podrobnosti naleznete v příloženém letáčku – Breitenbach 2018 Flyer.

Druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus +

Podávání přihlášek do druhého kola výběrovéh řízení na akademický rok 2018/2019 je možné v aplikaci ISOIS Centra zahraniční spolupráce od 16.4.2018 do 2.5. 2018. Více informací je v sekci Zahraniční studia a na nástěnce ÚA.

Antropologický seminář – jaro 2018

V rubrice Antropologický seminář byl zveřejněn program přednášek na jarní semsetr 2018. Věříme, že si najdete nejen své oblíbené téma, ale že se přijdete podívat i na ostatní přednášky, které přednesou přední odborníci českého vědeckého prostředí. Těšíme se na bohatou účast.

Předkové – Evoluce člověka

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Jiřího Svobody, prof. Miloše Macholána, Pavla Dvorského a Martina Frouze u příležitosti uvedení druhého vydání úspěšné knihy o evoluci člověka. Kam se dostal výzkum počátků našeho druhu od prvního vydání knihy? A jak se změnil názor na evoluci člověka? Na tyto otázky nám odpovědí autoři publikace ve středu 25. října 2017 od 17.30 v prostoru kavárny Knihkupectví Academia v Brně.

Baron Trenck – Fantazie a realita

Srdečně vás zveme na přednášku doc. Petry Urbanové, mgr. Kateřiny Hlouchové a mgr. Petra Vachůta, kteří nám představí dosavadní postup při forenzně antropologickém zkoumání tělesných ostatků barona Františka Trencka. Přednáška se uskuteční 24. října 2017 od 17.30 v refektáři Kláštera kapucínů v Brně.

Mamuti a jejich lovci

Oblast pod Pavlovskými vrchy byla před 30 tisící lety sídlem velmi vyspělé společnosti pravěkých lovců. Archeologické nálezy (kamenná a kostěná industrie), umělecké předměty i tělesné ostatky samotných lovců řadí Moravu na přední místa celosvětového výzkumu paleolitu. O „lovcích mamutů“ a nejen o nich si v pořadu České televize Historie.cs povídali prof. Jiří Svoboda, dr. Zdenka Nerudová a dr. Martin Novák. Celý pořad lze shlédnout na webových stránkách pořadu – díl Mamuti a jejich lovci z 23. 9. 2017.

 

Tajemství genomu věstonických lovců

V rámci letních aktivit Střediska pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR Brno, v. v. i., se kterým úzce spolupracuje náš Ústav, proběhl další odběr vzorků archaické DNA, který navazuje na úspěšnou genetickou analýzu aDNA věstonického trojhrobu. Odběr proběhl v laboratoři Archeologického ústavu v Dolních Věstonicích ve spolupráci s německými kolegy z Institutu Maxe Plancka pro výzkum lidské historie v Jeně a jeho cílem je získání kompletního genomu věstonických lovců.

Letní terénní aktivity Ústavu

Během léta proběhlo několik terénních a pracovních workshopů, na kterých se podílel náš Ústav. Ve dnech 10. až 28. července proběhla již třetí sezóna výzkumu mladohradištního pohřebiště v Olšanech u Prostějova. V letošním roce jsme se zaměřili na vymezení západního a jižního okraje pohřebiště, který se nám podařilo prokázat. Ve stejné obci jsme se na jiné lokalitě (Olšany u Prostějova – Záhumenky) podíleli také na průzkumu sídlištního a pohřebního areálu kultury lužických popelnicových polí a velkomoravské osady.

Ve stejném období od 17. do 28.  července probíhal pracovní workshop v Dolních Věstonicích, který se v letošním roce zaměřil na postexkavační zpracování vzorku a jejich katalogizaci. Workshopu se účastnili nejen studenti antropologie a archeologie, ale také odborníci z Archeologického ústavu AV ČR v Brně.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno