Pozvánka na Antropologické dni

Pozvání na Antropologické dni v Hlohovci naleznete zde: Pozvánka

Pozvánka na Den Amazonie

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity zve zájemce na sérii přednášek konaných v rámci „Dne Amazonie“.
Více informací na FCB stránce události.
https://www.facebook.com/events/1551615951799324/

Praxe v Dolních Věstonicích

V rámci terénní praxe nabízíme možnost účasti na workshopu v Dolních Věstonicích, který bude zaměřený na třídění, plavení a inventarizaci archeologického a osteologického materiálu z lokality Pavlov I. Ubytování zajištěno v ZŠ Dolní Věstonice (strava a cesta na vlastní náklady). Workshop proběhne ve dnech 11. až 15. 7. a 18. až 22. 7. 2016. Zájemci o praxi ať se zapisují na seznam (nástěnka v mezipatře před vstupem na Ústav) a přihlásit se můžou na oba dva týdny. O podrobnější informace piště dr. Sandře Sázelové, sazelova@sci.muni.cz.

25. Tagung der AG Mesolithikum, Krásná Lípa

Ve dnech 17. až 19. března 2016 proběhla v přijemném prostředí Českosaského Švýcarska odborná konference za účasti mezinárodních hostů. Konference se konala v sále Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Během exkurze se účastníci setkání seznámili se současnými výzkumy mezolitických stanic v údolí řeky Kamenice a Křinice. Podrobný program jednotlivých přednášek naleznete v příloze.

Pohled do konferenčního sálu                          Exkurze – převis Okrouhlík

„Naše úspěchy“

S naší vědeckou činností a úspěchy se můžete seznámit v sekci Popularizace vědy. Namátkou vybíráme povídání o moravských šibenicích, o letním výzkumu v Olšanech u Prostějova, či rozhovor s prof. jiřím Svobodou v pořadu Hyde Park Civilizace.

Rozhovory s vědci a studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

V nedávné době vydala Přírodovědecká fakulta MU pod editorským vedením Zuzany Kobíkové, Zuzany Došlé a Milana Gelnara knihu rozhovorů se studenty a vědeckými pracovníky naší fakulty. V knize má zastoupení také náš Ústav –  dr. Petra urbanová (za vědeckou obec) a Marie Prachařová (za studenty). Rozhovor s nimi i s dalšími členy naší fakulty najdete v čítarně Masarykovy univerzity Munispace.

Elektronické slovníky slaví úspěch

Nejen o úspěších našich tří internetových encyklopedií se dočtete v článku vydaném na portálu www.muni.veda.cz.

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol vznikla v rámci projektu FRVŠ 1765/2012/G3 nová Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Řešitelem tohoto projektu je Mgr. Adela Hupková spolu s dalšími spoluřešiteli: RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. a Mgr. Robin Pěnička. Učebnice je přístupná pod tímto odkazem.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno