Letní terénní praxe 6. až 24. 7. 2015

První etapa nového Školního antropologicko-archeologického výzkumu na lokalitě Kostelec na Hané proběhne v termínu 6. až 24. 7. 2015.

Studenti budou mít zajištěno bezplatné ubytování a stravu. Kapacita je omezena na 15 studentů v každém týdnu. Výzkum je otevřen pro všechny studenty antropologie, přednost však mají studenti 2. roč. bakalářského a 1. roč. magisterského studia. Již neplatí omezení na jeden týden, takže zájemci se mohou hlásit i na více týdnů výzkumu. Podrobnější informace o ubytování a stravování nemáme zatím k dispozici, ale budete včas informováni.

Předběžné sondáže ukazují, že na lokalitě se nachází pravděpodobně mladohradištní pohřebiště s dobře zachovalými kosterními ostatky.

Přihlašovat se na praxi můžete na rozpisu vyvěšeném na nástěnce Ústavu.

Bližší informace: robin.penicka@email.cz nebo tmorkovsky@email.cz.

Pozvánka na konferenci Antropologické dny

Na odkazech uvedených níže naleznete všechny důležité informace

Pozvánka Antropologické dny 2015

Přihláška Antropologické dny 2015

Antropologické dny 2015 – ubytování

Termíny státních závěrečných zkoušek, obhajob a přijímací zkoušky do navazujícího studia

naleznete v rubrice Informace o SZZ

Výběrové řízení Erasmus+ 2015/2016

Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus + pro akademický rok 2015/2016

Veškeré informace jsou zveřejněny v sekci Pro studenty – Zahraniční studia.

Elektronické slovníky slaví úspěch

Nejen o úspěších našich tří internetových encyklopedií se dočtete v článku vydaném na portálu www.muni.veda.cz.

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol vznikla v rámci projektu FRVŠ 1765/2012/G3 nová Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Řešitelem tohoto projektu je Mgr. Adela Hupková spolu s dalšími spoluřešiteli: RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. a Mgr. Robin Pěnička. Učebnice je přístupná pod tímto odkazem.