Vyhlášení interní soutěže FRMU 2019

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje interní soutěž Fond rozvoje Masarykovy
univerzity pro rok 2019 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace
studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Návrhy projektů je možné předkládat od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Pro rok 2019 je interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity vyhlášena
standardně pro studentské i akademické projektové záměry. Nově se však mohou do
soutěže hlásit se svými projekty také všichni další zaměstnanci univerzity (v
rámci tematického okruhu A).

Novinkou je také možnost předkládat projektové záměry, které jsou cíleny na
podporu a rozvoj pedagogické práce akademických pracovníků (v tematickém okruhu
A). Tyto projekty pak nemusí být vázány na konkrétní studijní program/obor.

Bližší specifikace Vyhlášení a podmínky, které mají návrhy projektů splňovat,
jsou zveřejněny na webových stránkách Odboru pro rozvoj – záložka FRMU 2019.

Přibičtí habáni v médiích

Náš terénní výzkum v přibicích vyvolal vlnu zájmu ze strany médií. Přinášíme vám odkazy na zatím publikované reportáže o našem výzkumu. Odkazy naleznete take v sekci Popularizace vědy.

Přibice u Brna: první nalezené pohřebiště tzv. habánů zkoumají antropologové (ČT 24, 23. 8. 2018)

V Přibicích odkrývají stovky hrobů habánů. První kost vykopali už před 40 lety (ČT 24, 24. 8. 2018)

V Přibicích zkoumají čtyři sta let staré kostry. Patří patrně habánům (Brněnský deník.cz, 26. 8. 2018)

Antropologové budou zkoumat ostatky habánů z Přibic (Týden.cz, 13. 9. 2018)

Antropologové budou zkoumat ostatly 27 habánů z Přibic (Radio Praha, 13. 9. 2018)

Letní terénní výzkumy

Během léta proběhlo několik terénních workshopů, kterých se účastnili také studenti antropologie. Celkem proběhly dva workshopy a jedna výzkumná expedice.

Dolní Věstonice

V rámci terénně-laboratorního workshopu proběhla další část čištění a inventarizace nálezů z paleolitických lokalit v Dolních Věstonicích a Pavlově. Studenti antropologie se seznámili s laboratorními prácemi i s technikou dokumentarizace nálezů po zakončení terénních prací. Workshop proběhl ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR v Brně.

Expedice Gydan

V průběhu srpna proběhla výzkumná expedice na poloostrov Gydan (Rusko, jamalo-něnecký AO) s cílem zmapovat odlehlá tábořiště Něnců. Získané poznatky poslouží jako podklad pro srovnání s paleolitickými lovci v Evropě. expedice proběhla ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Více informací naleznete zde: Gydan, 2018.

Přibice

V srpnu proběhla první (zjišťovací) sezóna výzkumu novokřtěnského hřbitova nedaleko Přibic. Cílem výzkumu bylo odkrytí pohřebiště hutterské komunity, která zde pohřbívala na přelomu 16. a 17. století. Jedná se o unikátní příležitost popsat skupinu obyvatel, která se na Moravu dostala z prostoru Tyrolska, Švýcarska a jižního Německa. Více informací naleznete zde: Přibice, novokřtěnský hřbitov, 2018.

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM – nová multimediální encyklopedie

Kolegové, přátelé, studenti:

po třech elektronických encyklopediích:

Encyklopedie antropologie: První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html

 

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html

 

Člověk-Auto-Encyklopedie: První mezinárodní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html

 

uvádíme do „zkušebního provozu“ multimediální encyklopedii

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM v antropologickém kontextu od paleolitu po současnost

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/umeni_sveta/index.html

 

Tato encyklopedie sleduje pomocí poetické zkratky, vysvětlivek a reprodukcí malířských a sochařských děl vývojovou křivku umělecké tvorby v podstatě od paleolitu a mladších pravěkých období přes starověk a pozdější údobí až po naši současnost. V úhrnných obrysech se pokouší zaznamenat odkaz anonymních i známých tvůrců s přihlédnutím k přínosu plynoucímu ze specifických znaků různých etnik, světových kultur a uměleckých škol.

Vzhledem k naznačenému širokému odbornému zájmu bylo nutno při výběru a celkové skladbě hesel rezignovat na úplnost. Encyklopedie je proto omezena na volbu převážně těch tvůrců, jejichž dílo vedle individuálních rysů obsáhlo též obecnější stylové tendence doby a vyhovělo tak naučnému poslání encyklopedie.

V této podobě jde zatím jen o abecedně uspořádaný přehled tvůrců. Teprve jejich začleněním do příslušných kulturních a civilizačních areálů (okruhů) v rámci základních hesel pojednaných na antropologickém půdorysu (čínské umění, egyptské umění, japonské umění, paleolitické umění, řecké umění, římské umění, umění předkolumbovské Ameriky atd.) vznikne encyklopedie hodná toho slova. Na tom začínáme pracovat v trojčlenném souručenství s kolegy z Univerzity Karlovy – antropoložkou a kunsthistoričkou PhDr. Barborou Půtovou, Ph.D. et Ph.D., a antropologem doc. PhDr. Václavem Soukupem, CSc., a s řadou odborníků specializovaných na příslušné kulturní areály.

Budu vám však vděčen, když encyklopedii zhlédnete už v této „předběžné podobě“ a sdělíte mi své názory, náměty apod.

S díky a pozdravy

Jaroslav Malina

Nadace Universitas

Bylo vypsáno nové veřejné řízení pro rozdělování nadačních příspěvků pro rok 2018. Podrobnosti naleznete v příloze v sekci Nadace Universitas.

Studentský doktorandský seminář

Srdečně vás zveme na seminář našich doktorandských studentů, kteří představí postupy ve svých dizertačních projektech. Setkání se uskuteční 29. června 2018 od 8.00 hod. v učebně Bp 1 (místnost 01007) na Ústavu antropologie v areálu Kotlářské, pavilon 2. Podrobný program naleznete v této příloze.

Breitenbach 2018 – terénní výzkum

Možnost terénní praxe nabízí letní výzkum aurignacké stanice v Breitenbachu (Německo). podrobnosti naleznete v příloženém letáčku – Breitenbach 2018 Flyer.

Druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus +

Podávání přihlášek do druhého kola výběrovéh řízení na akademický rok 2018/2019 je možné v aplikaci ISOIS Centra zahraniční spolupráce od 16.4.2018 do 2.5. 2018. Více informací je v sekci Zahraniční studia a na nástěnce ÚA.

Antropologický seminář – jaro 2018

V rubrice Antropologický seminář byl zveřejněn program přednášek na jarní semsetr 2018. Věříme, že si najdete nejen své oblíbené téma, ale že se přijdete podívat i na ostatní přednášky, které přednesou přední odborníci českého vědeckého prostředí. Těšíme se na bohatou účast.

Předkové – Evoluce člověka

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Jiřího Svobody, prof. Miloše Macholána, Pavla Dvorského a Martina Frouze u příležitosti uvedení druhého vydání úspěšné knihy o evoluci člověka. Kam se dostal výzkum počátků našeho druhu od prvního vydání knihy? A jak se změnil názor na evoluci člověka? Na tyto otázky nám odpovědí autoři publikace ve středu 25. října 2017 od 17.30 v prostoru kavárny Knihkupectví Academia v Brně.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno