Archiv Ústavu antropologie

Spolu s obnovením Katedry/Ústavu antropologie na Masarykově Univerzitě v Brně byl obnoven i její samostatný archiv. Do jeho fondu byly převzaty některé archiválie z období existence Antropologického ústavu mezi světovými válkami a část fondu Katedry biologie živočichů a člověka, které byl obor antropologie až do ustavení samostatné katedry v roce 1993 součástí. Řadu archiválií, především z meziválečného období je bohužel nutno považovat za ztracenou a existují-li, nejsou přístupny odborné veřejnosti. Součástí starších archiválií jsou i materiály z pozůstalostí badatelů, jejichž výzkumná činnost byla zčásti zaměřena na antropologii nebo jí příbuzné obory.

V současné době tvoří jádro archivního fondu materiály týkající se chodu, výzkumné a pedagogické činnosti Ústavu antropologie v jeho novodobé existenci. Nejvýznamnější část tvoří neustále se rozrůstající soubor bakalářských, magisterských, rigorózních, disertačních a habilitačních prací studentů a vědeckých pracovníků Ústavu. Celkem je v současné době v archivu uloženo přes 200 těchto prací. V této souvislosti je třeba zmínit, že část  tvoří práce převzaté z archivu Katedry biologie živočichů a člověka zaměřujících se na antropologická témata. Zaměřením pokrývají tyto práce široké spektrum problémů, kterými se současná antropologie zabývá.

Archiv Ústavu antropologie je přístupný jak studentům a zaměstnancům Ústavu antropologie, tak zájemcům z řad širší laické i odborné veřejnosti. Vybrané archiválie jsou studentům a zaměstnancům zapůjčovány až na dobu jednoho týdne s možností prodloužení výpůjčky na základě individuální domluvy. Ostatním zájemcům jsou materiály zapůjčovány prezenčně s možností kopírování, popř. skenování za režijní poplatek.

Otevírací doba

Středa   8:00 – 15:30

Čtvrtek  9:00 – 16:30

Změna výpůjční doby vyhrazena. Individuální výpůjčka možná i mimo výpůjční dobu po domluvě se správci archivu.

Chod a činnost archivu zajišťují:

Mgr. Martin Mazáč a Mgr. Bc. Věra Bártová

Adresa

Vinařská 5, 603 00 Brno, Česká republika


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno