Tajemství těla barona Trencka

V sobotu 25. února 2017 se naskytla kolegům z Laboratoře morfologie a forenzní antropologie našeho Ústavu jedinečná možnost studia mumie barokního válečníka. Společně s bratry kapucíny, odborníky z Muzea města Brna a pracovníky radiologie a nukleární medicíny FN Brno – Bohunice se účastnili prohlídky a skenování těla Františka, svobodného pána Trencka. V průběhu prohlídky bylo pořízeno více než 40 tis. snímků, které se stanou podkladem pro podrobný virtuální model Trenckova skeletu a rekonstrukce válečníkovy podoby. Součástí projektu s názvem Antropologický, soudně-lékařský a historický výzkum mumie barona Trencka bude nejen studium samotného těla, ale také snaha pokusit se zodpovědět některé otázky z legend a pověr, které jsou s Trenckovou postavou spojeny.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno