Terénní kurzy

Terénní výzkumy v letošním roce se uskuteční v první polovině letních prázdnin. Celkem proběhnou dva kurzy –  výzkum raně středověkého pohřebiště z 11. století v Olšanech u Prostějova, kde navážeme na výzkumy z let 2015 a 2016, podrobnosti o výzkumu naleznete v letáčku; druhý kurz bude probíhat v Dolních Věstonicích na pracovišti Archeologického ústavu v Brně. Zapisovat se můžete na seznamy umístěné na nástěnce v dolním patře před učebnou Bp1.

Možnost terénní praxe nabízí také výzkum novověkého hřbitova v ulici Vojtově na Starém Brně. Výzkum vede společnost Archaia Brno a podrobné informace naleznete v letáčku.

V případě potřeby můžete kontaktovat vedoucí kurzů – Olšany u Prostějova: Mgr. T. Mořkovský (tmorkovsky@email.cz), dr. Robin Pěnička (robin.penicka@email.cz); Dolní Věstonice: doc. S. Sázelová (sazelova@sci.muni.cz).


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno