6. Geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2017 – GEPAARD

Srdečně vás zveme na odborné setkání paleoantropologů, archeologů a kvartérních geologů s mezinárodní účasti, jehož náplní je  seznámení se s nejnovějšími poznatky při výzkumu lovecko-sběračského světa střední Evropy. Setkání se uskuteční 18. května 2017 v přednáškovém sálu Archeoparku v Pavlově. Přehledný program naleznete v přiloženém letáčku.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno