Antropologické dny 2017

Česká společnost antropologická ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 6. a 7. září 2017 mezinárodní antropologickou konferenci „Antropologické dny 2017„. Hlavním cílem konference je prezentovat poznatky, přístupy a trendy v oblasti antropologie. Konference je určena pro antropology, lékaře a pracovníky nelékařských studijních oborů. V rámci konference bude zřízena studentská sekce, v níž mohou prezentovat výsledky své vědecké činnosti studenti doktorských studijních programů. Podrobnosti o konferenci, možnostech stravování a ubytování a kulturního programu v rámci setkání, naleznete na tomto odkazu – Antropologické dny 2017 a na nástěnce Ústavu antropologie. Uzávěrka příhlášek je 30. května 2017.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno