Letní terénní aktivity Ústavu

Během léta proběhlo několik terénních a pracovních workshopů, na kterých se podílel náš Ústav. Ve dnech 10. až 28. července proběhla již třetí sezóna výzkumu mladohradištního pohřebiště v Olšanech u Prostějova. V letošním roce jsme se zaměřili na vymezení západního a jižního okraje pohřebiště, který se nám podařilo prokázat. Ve stejné obci jsme se na jiné lokalitě (Olšany u Prostějova – Záhumenky) podíleli také na průzkumu sídlištního a pohřebního areálu kultury lužických popelnicových polí a velkomoravské osady.

Ve stejném období od 17. do 28.  července probíhal pracovní workshop v Dolních Věstonicích, který se v letošním roce zaměřil na postexkavační zpracování vzorku a jejich katalogizaci. Workshopu se účastnili nejen studenti antropologie a archeologie, ale také odborníci z Archeologického ústavu AV ČR v Brně.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno