Výzkum raně středověkého pohřebiště Poláky-Dolany 2018 – PRAXE!

Pro zájemce o terénní praxi se nabízí možnost zúčastnit se archeologického výzkumu raně středověkého pohřebiště z 12. století v obci Poláky u Nechranické přehrady v Čechách. Výzkum bude probíhat od 9. do 27. července (s možným prodloužením do 4. srpna) 2018. Bližší informace o průběhu výzkumu a dopravě vám podají vedoucí výzkumu z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech na níže uvedené adrese.

Kontaktní osoba:

RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech

E-mail: hlavova@uappmost.cz

Mobil: +420 776 279 414
Tel: +420 476 704 465
Fax: +420 476 442 317


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno