Vyhlášení interní soutěže FRMU 2019

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje interní soutěž Fond rozvoje Masarykovy
univerzity pro rok 2019 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace
studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Návrhy projektů je možné předkládat od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Pro rok 2019 je interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity vyhlášena
standardně pro studentské i akademické projektové záměry. Nově se však mohou do
soutěže hlásit se svými projekty také všichni další zaměstnanci univerzity (v
rámci tematického okruhu A).

Novinkou je také možnost předkládat projektové záměry, které jsou cíleny na
podporu a rozvoj pedagogické práce akademických pracovníků (v tematickém okruhu
A). Tyto projekty pak nemusí být vázány na konkrétní studijní program/obor.

Bližší specifikace Vyhlášení a podmínky, které mají návrhy projektů splňovat,
jsou zveřejněny na webových stránkách Odboru pro rozvoj – záložka FRMU 2019.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno