Přijímací řízení

Obecné informace ohledně přijímacího řízení jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty:

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro studenty bez přímé návaznosti se konají dne 20. 6. 2016 v 10.00 hod., posluchárna BP1, Vinařská 5, předsedou komise je prof. Jaroslav Malina.

Okruhy témat k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro uchazeče bez přímé návaznosti odpovídají okruhům témat pro Státní bakalářskou zkoušku z Antropologie (ke stažení ZDE).


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno