Vedení ústavu

Jiri_Svoboda_IIProf. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Ředitel Ústavu antropologie

jsvoboda@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 5330

Profesor antropologie, zabývá se problematikou evoluce člověka v interdisciplinárním kontextu přírodního prostředí a lidského chování.

 

 

 

MalinaProf. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Zástupce ředitele ústavu

jmalina@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 5755

Profesor antropologie, archeolog a spisovatel, zakladatel současného Ústavu antropologie a v letech 2006–2010 jeho ředitel. Zabývá se metodologií a filozofií bio-socio-kulturní antropologie, antropologií umění, automobilismu a sexuality.

 

 

 

Kralik_Miroslavdoc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Garant bakalářského a magisterského studia antropologie

kralik@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 4966

Docent antropologie, zabývá se mezipohlavními rozdíly v tělesných vlastnostech a chování člověka, jeho prenatálním a postnatálním vývojem, variabilitou a důsledky z hlediska lidského chování a sexuality. Dále se věnuje morfometrii a aplikacím biologické antropologie ve forenzní oblasti a archeologii, především dermatoglyfikou.

 

 

doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Garantka doktorského studia (DSP) antropologie, předsedkyně oborové komise antropologie

urbanova@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 6206

 

 

 

 

 

 

MorkovskyMgr. Tomáš Mořkovský
Tajemník ústavu

tmorkovsky@email.cz
Tel.: +420 54949 4157

Antropolog, od roku 2006 působí jako asistent a tajemník Ústavu. Zaměřuje se na antropologii smrti (pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých) a historickou antropologii.

 

 

 

Dana Zelenáková
Sekretářka

antrop@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 1432

Z historie ústavu

Ústav antropologie navazuje na Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, založený v letech 1923–1927 Vojtěchem Sukem, v jeho původním celostním zaměření studia a výzkumu v sepětí antropologie biologické, sociální a kulturní i s relevantními disciplínami medicínskými. Díky tomuto modernímu vědeckému trendu transdisciplinárního pojetí „biologicko-socio-kulturní antropologie“ získal ústav respektované postavení v České republice i v zahraničí.

Počátky novodobého Ústavu antropologie sahají do roku 1993, kdy byla Janem Benešem, Jaroslavem Malinou, Vladimírem Novotným a dalšími spolupracovníky obnovena Katedra antropologie Přírodovědevcké fakulty MU a současný Ústav antropologie byl ustanoven 1. ledna 2006. V čele Katedry byl od jejího vzniku až do své předčasné smrti prof. Jan Beneš (*6. 5. 1935, +2. 11. 1998), poté se vedení ujal prof. Jaroslav Malina, který se v roce 2006 stal prvním ředitelem Ústavu antropologie. Od roku 2010 je ředitelem Ústavu prof. Jiří Svoboda.

Ústav antropologie má stabilně vysoký počet uchazečů o studium a je řešitelem mnoha národních i mezinárodních projektů (např. GAČR, GAMU, OPVK ad.), které umožňují dlouhodobý rozvoj zejména těch odvětví antropologie, v nichž má ústav dlouhodobou tradici nebo dokonce prioritní postavení v mezinárodním měřítku.

Ústav antropologie je v současnosti rozdělen do tří interdisciplinárně propojených oddělení: Oddělení biologické antropologie (vedoucí Petra Urbanová), Oddělení paleoantropologie (vedoucí Sandra Sázelová), Oddělení sociokulturní antropologie (vedoucí Jaroslav Malina). Podrobnější informace o Ústavu naleznete v Encyklopedii antropologie pod heslem „Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity“.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno