Internetové centrum pro studium Antropologie

Příprava studijních materiálů přístupných z těchto stránek byla finančně podpořena Fondem rozvoje Vysokých škol v projektu Internetové centrum pro studium antropologie (FRVŠ 2718/2005, řešitel: Jaroslav Malina) a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v Programu na podporu rozvoje a inovace studijních programů na rok 2007: Inovace výuky předmětů biologicko-socio-kulturní antropologie (řešitel Jaroslav Malina).

Encyklopedie antropologie
první interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa
přináší informace o vývoji a aktuálním stavu lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, sexuologických, medicínských, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl.

Encyklopedie člověk – auto
první internetová interaktivní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu – sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem a výzvou pro celostní výzkum

Panoráma antropologie
modulové učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů

Antropologický slovník
aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk

Individuální vývoj člověka
elektronické studijní materiály k předmětu

Atlas histologických preparátů kostní tkáně
mikroskopický atlas kostní tkáně

Výukový atlas zubů člověka
multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů

Somatoskopické znaky člověka
katalog ilustrující deskriptivní somatoskopické pojmy


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno