pevník nachový - Chondrostereum purpureum

Plodnice v mládí rozlité, fialové barvy s bílým okrajem, následně kloboukaté, chrupavčité, tvrdnoucí za sucha. Tenký a zvlněný klobouk roste střechovitě nad sebou nebo srůstá bokem do řad, zřetelně pásovaný, na okraji fialově plstnatý až štětinatý. Roste hojně, saprofyticky na dřevě listnáčů, na pařezech buků, topolů a vrb. V areálu fakulty roste zdánlivě na půdě, ve skutečnosti na částečně zanořeném kořenu bobkovišně. Datum sběru: 8. listopad. Doba výskytu po celý rok. Nejedlý.

 
 

Foto: Jiří Záškoda