lysohlávka plevnatá - Deconica crobula

Klobouk 5 – 25 mm široký, polokulovitý, následně vyklenutý až plochý, lepkavý, za vlhka slizký, okrově červenohnědý až rezavě hnědý, pak blednoucí do okrova, v mládí s bílými vločkami. Lupeny připojené, okrově hnědé až rezavohnědé. Třeň šedohnědý, pod prstenovitou zónou vláknitě šupinkatý. Roste hojně na rozkládajících se větvičkách, stoncích bylin, často na pilinách nebo místech s dřevním odpadem, skládkách dřeva, na ruderálních místech. V areálu fakulty roste na odumřelém dřevě kořenů zanořených v půdě vedle budovy děkanátu. Datum sběru: 29. říjen. Doba výskytu od května do října. Nejedlá.

 
 

Foto: Jiří Záškoda