pestřec bradavčitý - Scleroderma verrucosum

Pozemní, zploštěle hlízovitá, nepravidelně kulovitá, těžká a tvrdá, až 80 mm široká plodnice. Plodnice má tenkou okrovku, která je nejprve hladká a nažloutlá, následně se rozpukává v umbrově hnědé, vločkovité, mnohoúhelníkovité bradavky na světlejším podkladě. Plodnice jsou stažené v široce brázditou, smetanovou až nažloutlou, až 50 mm dlouhou stopku, na kterou navazují bílé provazce podhoubí. Teřich je zprvu tuhý a bílý, následně tmavý až černý nebo olivově hnědý. Roste velmi hojně jednotlivě nebo ve skupinách jako mykorhizní symbiont listnatých stromů, často ve smíšených lesích, parcích, zahradách, obecně na bohatších humózních půdách. V botanické zahradě se vyskytuje velmi hojně, zejména na upravovaných záhonech systému rostlin pod nejrůznějšími listnáči nebo v části rostliny aluviálních luk a lužních lesů. Datum sběru: 25. červen, 12. srpen, 18. září. Doba výskytu od června do října. Mírně jedovatý, způsobuje lehké otravy bez následků, dříve uváděný jako jedlý jen jako koření.

 
 

Foto: Jiří Záškoda