klouzek žíhaný - Suillus collinitus

Možná záměna s klouzkem zrnitým (Suillus granulatus), od toho se liší zejména tmavším, paprsčitě vrostle vláknitým kloboukem. Pokožku lze lehce sloupnout. Póry jsou v mládí žluté, později okrově žluté. Třeň válcovitý bez prstenu, báze třeně s plstí, která je zbarvená dorůžova. Roste jako mykorhizní symbiont borovic, především borovice černé, upřednostňuje vápnité půdy. V areálu fakulty roste ve svahu pod borovicemi černými za budovou děkanátu. Datum sběru: 25. červen, 9. říjen. Doba výskytu od května do listopadu. Jedlý, chutný.

 
 

Foto: Jiří Záškoda