plesňák měnlivý - Thelephora anthocephala

Vytváří keříčkovité, rozvětvené plodnice se zploštělými koncovými větvičkami. Je menší (cca 60 mm vysoký) než jemu podobný plesňák zápašný a také nepáchne. Roste mykorhizně, relativně vzácně, také na půdě a opadu mezi mechem a trávou, v lesích a na pasekách. V botanické zahradě se vyskytuje ve společenstvu rostlin aluviálních luk a lužních lesů, pod keři v trávě, na půdě, v listovém opadu lípy srdčité. Datum sběru: 23. říjen. Doba výskytu od července do listopadu. Nejedlý.

 
 

Foto: Jiří Záškoda