čirůvka zaškrcená - Tricholomella constricta

Plodnice rostou ve skupinách, v pruzích nebo kruzích. Klobouk 30 - 100 mm, vyklenutý, následně plochý, za vlhka slizký, jindy jemně vrostle plstnatý až šupinkatý, bělavý až světle šedohnědavý. Lupeny husté, bílé, při zasychání s růžově žlutavým nádechem. Třeň dole rozšířený, někdy s kořenujícím výběžkem, vločkatě vláknitý až vláknitě šupinkatý, bílý, v mládí s úzkým vatovitým prstenem. Roste roztroušeně v listnatých a míšených lesích, na loukách, pastvinách. okrajích cest, na ruderálních až pohnojených místech. Doba výskytu od července do listopadu. Nejedlá.