Ceník při výstavách

vstupné na výstavu: 100 Kč
žáci i MŠ, studenti do 26 let, ped. dozor, ZTP a jejich průvodce, důchodci: 50 Kč
rodinné vstupné (2 dosp. + min. 2 děti): 250 Kč
děti do 6 let a členové Sdružení přátel BZ: zdarma

 

Program akcí