Milan Chytrý

Professor of Botany, Masaryk University

Publications (by countries)

Sort chronologically | by topics | by countries | books

Black: in English     Green: in Czech     Brown: in other languages

My Google Scholar citation record | My ORCID| My ResearcherID| My ResearchGate profile

Navigation:

Australia | Austria | Bulgaria | Czech Republic | Germany | Greece (Crete) | Greenland | Hungary | Italy | Kazakhstan | Mongolia | Romania | Russia | Slovakia | Spain and Portugal | Taiwan | Ukraine | United Kingdom | USA | Central Europe | Europe | Eurasia | Boreal zone | World

Australia

 • Phillips M.L., Murray B.R., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Chytrý M. & Kühn I. (2010): Plant species of the Central European flora as aliens in Australia. Preslia 82: 465–482. from www.preslia.cz

 • Austria

 • Ujházyová M., Ujházy K., Chytrý M., Willner W., Čiliak M., Máliš F. & Slezák M. (2016): Diversity of beech forest vegetation in the Eastern Alps, Bohemian Massif and the Western Carpathians. Preslia 88: 435–457. from www.preslia.cz
 • Dúbravková D., Chytrý M., Willner W., Illyés E., Janišová M. & Kállayné Szerényi J. (2010): Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification. Preslia 82: 165–221. from www.preslia.cz

 • Illyés E., Chytrý M., Botta-Dukát Z., Jandt U., Škodová I., Janišová M., Willner W. & Hájek O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835–846.

 • Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal (Grassland, heathland, and scrub vegetation of the Podyjí/Thayatal National Park). Thayensia 5: 11–84.

 • Chytrý M., Exner A., Hrivnák R., Ujházy K., Valachovič M. & Willner W. (2002): Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests. Folia Geobotanica 37: 403–417.

 • Chytrý M., Grulich V., Tichý L. & Kouřil M. (1999): Phytogeographical boundary between the Pannonicum and Hercynicum: a multivariate analysis of landscape in the Podyjí/Thayatal National Park, Czech Republic/Austria. Preslia 71: 1–19.

 • Chytrý M. (1998): Potential replacement vegetation: an approach to vegetation mapping of cultural landscapes. Applied Vegetation Science 1: 177–188.

 • Chytrý M. & Tichý L. (1998): Phenological mapping in a topographically complex landscape by combining field survey with an irradiation model. Applied Vegetation Science 1: 225–232.

 • Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorny-Strudl M., Strudl M., Koó A.J. & Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. Dissertationes Botanicae 277: 1–108.

 • Tichý L., Chytrý M., Pokorny-Strudl M., Strudl M. & Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flußtälern am Südostrand der Böhmischen Masse. Tuexenia 17: 223–237.

 • Chytrý M., Grulich V. & Vicherek J. (1995): Botanické výzkumy v Národním parku Podyjí/Thayatal (Botanical studies in the Podyjí/Thayatal National Park). Daphne 1995/1: 19–21.

 • Chytrý M. & Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal . Academia, Praha, 166 pp.

 • Grulich V. & Chytrý M. (1993): Botanische Untersuchungen im Nationalpark Podyjí (Thayatal) und im grenznahen Österreich. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich 130: 1–31.

 • Ambrozek L. & Chytrý M. (1990): Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich am Südostrand des Böhmischen Massivs. Acta Musei Moraviae, Scientiae Naturales 75: 169–184.

 • Bulgaria

 • Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hájková P., Danihelka J., Lustyk P., Merunková K., Preislerová Z., Kočí M., Kubešová S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography 26: 425–434. DOI: 10.1111/geb.12549. – fulltext in Wiley Online Library
 • Wagner V., Chytrý M., Zelený D., von Wehrden H., Brinkert A., Danihelka J., Hölzel N., Jansen F., Kamp J., Lustyk P., Merunková K., Palpurina S., Preislerová Z. & Wesche K. (2017): Regional differences in soil pH niche among dry grassland plants in Eurasia. Oikos 126: 660–670. – http://dx.doi.org/10.1111/oik.03369
 • Palpurina S., Chytrý M., Tzonev R., Danihelka J., Axmanová I., Merunková K., Duchoň M. & Karakiev T. (2015): Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica 63: 36–46. – fulltext in ScienceDirect

 • Tzonev R., Dimitrov M., Chytrý M., Roussakova V., Dimova D., Gussev C., Pavlov D., Vulchev V., Vitkova A., Gogoushev G., Nikolov I., Borisova D. & Ganeva A. (2006): Beech forest communities in Bulgaria. Phytocoenologia 36: 247–279. + electronic appendix

 • Czech Republic

 • Bonari J., Fajmon K., Malenovský I., Zelený D., Holuša J., Jongepierová I., Kočárek P., Konvička O., Uřičář J. & Chytrý M. (2017): Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition. Agriculture, Ecosystems and Environment 246: 243–252. – http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2017.06.010
 • Chytrý M. (2017): Physical geography of the Czech Republic. In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds.), Flora and vegetation of the Czech Republic. Springer, Cham, pp. 1-23. – http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63181-3_1
 • Chytrý M. (2017): Current vegetation of the Czech Republic. In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds.), Flora and vegetation of the Czech Republic. Springer, Cham, pp. 229-337. – http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63181-3_7
 • Chytrý M., Chiarucci A., Pillar V.D. & Pärtel M. (2017): Applied Vegetation Science enters its 20th year. Applied Vegetation Science 20: 1–4 [Editorial]. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12286
 • Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds.)(2017): Flora and vegetation of the Czech Republic. Springer, Cham, xii + 466 pp. – http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63181-3 - ISSN 1875-1318 | ISSN 1875-1326 (electronic) | ISBN 978-3-319-63180-6 | ISBN 978-3-319-63181-3 (eBook)
 • Danihelka J., Chytrý M., Kučera J. & Palice Z. (2017): History of botanical research in the Czech Republic. In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds.), Flora and vegetation of the Czech Republic. Springer, Cham, pp. 25-87. – http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63181-3_2
 • Fibich P., Lepš J., Chytrý M. & Тěšitel J. (2017): Root hemiparasitic plants are associated with high diversity in temperate grasslands. Journal of Vegetation Science 28: 184–191. – fulltext in Wiley Online Library
 • Herben T., Klimešová J. & Chytrý M. (2017): Effects of disturbance frequency and severity on plant traits: an assessment across a temperate flora. Functional Ecology. – http://dx.doi.org/10.1111/1365-2435.13011
 • Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hájková P., Danihelka J., Lustyk P., Merunková K., Preislerová Z., Kočí M., Kubešová S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography 26: 425–434. DOI: 10.1111/geb.12549. – fulltext in Wiley Online Library
 • Pyšek, Chytrý M., Pergl J., Sádlo J. & Wild J. (2017): Plant invasions in the Czech Republic. In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds.), Flora and vegetation of the Czech Republic. Springer, Cham, pp. 339-399. – http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63181-3_8
 • Sabatini F.M., Jiménez-Alfaro B., Burrascano S., Lora A. & Chytrý M. (2017): Beta-diversity of Central European forests decreases along an elevational gradient due to the variation in local community assembly processes. Ecography. – http://dx.doi.org/10.1111/ecog.02809Blog post by Francesco Sabatini
 • Wagner V., Chytrý M., Zelený D., von Wehrden H., Brinkert A., Danihelka J., Hölzel N., Jansen F., Kamp J., Lustyk P., Merunková K., Palpurina S., Preislerová Z. & Wesche K. (2017): Regional differences in soil pH niche among dry grassland plants in Eurasia. Oikos 126: 660–670. – http://dx.doi.org/10.1111/oik.03369
 • de Bello F., Fibich P., Zelený D., Kopecký M., Mudrák O., Chytrý M., Pyšek P., Wild J., Michalcová D., Sádlo J., Šmilauer P., Lepš J. & Pärtel M. (2016): Measuring size and composition of species pools: a comparison of dark diversity estimates. Ecology and Evolution 6: 4088–4101. – fulltext in Wiley Online Library

 • Herben T., Chytrý M. & Klimešová J. (2016): A quest for species-level indicator values for disturbance. Journal of Vegetation Science 27: 628–636. – fulltext in Wiley Online Library

 • Ujházyová M., Ujházy K., Chytrý M., Willner W., Čiliak M., Máliš F. & Slezák M. (2016): Diversity of beech forest vegetation in the Eastern Alps, Bohemian Massif and the Western Carpathians. Preslia 88: 435–457. from www.preslia.cz
 • Záhora J., Chytrý M., Holub P., Fiala K., Tůma I., Vavříková J., Fabšičová M., Keizer I. & Filipová L. (2016): Vliv akumulace dusíku na vřesoviště a suché trávníky v Národním parku Podyjí (The effect of nitrogen accumulation on heathlands and dry grasslands in the Podyjí National Park. Životné prostredie 50: 97–107.
 • Chytrý M., Danihelka J. & Michalcová D. (eds.) (2015): Botanical excursions in Moravia. Field guide for the 58th IAVS Symposium. – Masaryk University, Brno. – moderate resolution – high resolution

 • Chytrý M., Dražil T., Hájek M., Kalníková V., Preislerová Z., Šibík J., Ujházy K., Axmanová I., Bernátová D., Blanár D., Dančák M., Dřevojan P., Fajmon K., Galvánek D., Hájková P., Herben T., Hrivnák R., Janeček Š., Janišová M., Jiráská Š., Kliment J., Kochjarová J., Lepš J., Leskovjanská A., Merunková K., Mládek J., Slezák M., Šeffer J., Šefferová V., Škodová I., Uhlířová J., Ujházyová M. & Vymazalová M. (2015): The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87: 217–278. from www.preslia.cz

 • Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2015): Intercontinental comparison of habitat levels of invasion between temperate North America and Europe. Ecology 96: 3363-3373. from ESA Journals

 • Landucci F., Tichý L., Šumberová K. & Chytrý M. (2015): Formalized classification of species-poor vegetation: a proposal of a consistent protocol for aquatic vegetation. Journal of Vegetation Science 26: 791–803. – fulltext in Wiley Online Library

 • Lososová Z., de Bello F., Chytrý M., Kühn I., Pyšek P., Sádlo J., Winter M. & Zelený D. (2015): Alien plants invade more phylogenetically clustered community types and cause even stronger clustering. Global Ecology and Biogeography 24: 786–794. – fulltext in Wiley Online Library

 • Lososová Z., Šmarda P., Chytrý M., Purschke O., Pyšek P., Sádlo J., Tichý L. & Winter M. (2015): Phylogenetic structure of plant species pools reflects habitat age on the geological time scale. Journal of Vegetation Science 26: 1080–1089. – fulltext in Wiley Online Library

 • Pokorný P., Chytrý M., Juřičková L., Sádlo J., Novák J. & Ložek V. (2015): Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? The Holocene 25: 716-726. – fulltext in SAGE Journals

 • Pokorný P., Sádlo J., Chytrý M., Juřičková L., Novák J. & Ložek V. (2015): Nelesní vegetace České nížiny: reliktní původ a kulturní transformace (Non-forest vegetation of Bohemian Basin: relict origin and anthropogenic transformation). Zprávy České botanické společnosti 50: 181-200. from cbs.ibot.cas.cz

 • Sojneková M. & Chytrý M. (2015): From arable land to species-rich semi-natural grasslands: Succession in abandoned fields in a dry region of central Europe. Ecological Engineering 77: 373–381. – fulltext in ScienceDirect

 • Těšitel J., Fibich P., de Bello F., Chytrý M. & Lepš J. (2015): Habitats and ecological niches of root-hemiparasitic plants: an assessment based on a large database of vegetation plots. Preslia 87: 87–108. from www.preslia.cz

 • Dvořáková J., Merunková K., Preislerová Z., Horsák M. & Chytrý M. (2014): Diversity of the Western Carpathian flysch grasslands: Do extremely species-rich plant communities coincide with a high diversity of snails? Biologia 69: 202–213. – fulltext on SpringerLink

 • Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien plants. Global Ecology and Biogeography 23: 1366–1375. fulltext in Wiley Online Library

 • Merunková K., Preislerová Z. & Chytrý M. (2014): Environmental drivers of species composition and richness in dry grasslands of northern and central Bohemia, Czech Republic. Tuexenia 34: 447–466. from www.tuexenia.de

 • Michalcová D., Chytrý M., Pechanec V., Hájek O., Jongepier J.W., Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Preislerová Z., Ghisla A., Bacaro G. & Zelený D. (2014): High plant diversity of grasslands in a landscape context: A comparison of contrasting regions in central Europe. Folia Geobotanica 49: 117-135. – fulltext on SpringerLink

 • Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Moravcová L., Chytrý M. & Kühn I. (2014): Temperate trees and shrubs as global invaders: the relationship between invasiveness and native distribution depends on biological traits. Biological Invasions 16: 577–589. – fulltext on SpringerLink

 • Pyšek P., Manceur A.M., Alba C., McGregor K.F., Pergl J., Štajerová K., Chytrý M., Danihelka J., Kartesz J., Klimešová J., Lučanová M., Moravcová L., Nishino M., Sádlo J., Suda J., Tichý L. & Kühn I. (2015): Naturalization of central European plants in North America: species traits, habitats, propagule pressure, residence time. Ecology 96: 762–774. – fulltext in ESA Journals

 • Chytrý M. (ed.) (2013): Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and scrub vegetation. Academia, Praha, 551 pp. – low resolution high resolution

 • Chytrý M. (2012): Vegetace (Vegetation). In: Prokůpek B. et al., Národní park Podyjí, kniha druhá (Podyjí National Park, second book), Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, pp. 88–91.

 • Chytrý M. (2012): Vegetation of the Czech Republic: diversity, ecology, history and dynamics. Preslia 84: 427–504. – moderate resolution high resolution from www.preslia.cz

 • Chytrý M., Härtel H. & Šumberová K. (2012): Rodinné stříbro české vegetace: máme u nás něco, co jinde nemají? Živa 60: 175–180. from ziva.avcr.cz

 • Chytrý M. & Michalcová D. (2012): Czech National Phytosociological Database. Biodiversity and Ecology 4: 345.

 • Chytrý M., Pyšek P., Kaplan Z. & Danihelka J. (2012): Flora and vegetation of the Czech Republic: introduction to special issue dedicated to the centenary of the Czech Botanical Society. Preslia 84: 393–396 [Editorial]. from www.preslia.cz

 • Merunková K. & Chytrý M. (2012): Environmental control of species richness and composition in upland grasslands of the southern Czech Republic. Plant Ecology 213: 591–602. – fulltext on SpringerLink

 • Merunková K., Preislerová Z. & Chytrý M. (2012): White Carpathian grasslands: can local ecological factors explain their extraordinary species richness? Preslia 84: 311–325. from www.preslia.cz

 • Pyšek P., Chytrý M. & Pergl J. (2012): Invazní rostliny v České republice a jejich vliv na biodiverzitu. In: Machar I. & Drobilová L. (eds.), Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, pp. 692–705.

 • Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Sádlo J. & Wild J. (2012): Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia 84: 575–629. from www.preslia.cz

 • Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84: 155–255. from www.preslia.cz

 • Axmanová I., Zelený D., Li C.-F. & Chytrý M. (2011): Environmental factors influencing herb layer productivity in Central European oak forests: insights from soil and biomass analyses and a phytometer experiment. Plant and Soil 342: 183–194. – fulltext on SpringerLink

 • Chytrý M. (ed.) (2011): Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation. Academia, Praha, 827 pp. – low resolution high resolution

 • Michalcová D., Lvončík S., Chytrý M. & Hájek O. (2011): Bias in vegetation databases? A comparison of stratified-random and preferential sampling. Journal of Vegetation Science 22: 281–291. – fulltext in Wiley Online Library

 • Otýpková Z., Chytrý M., Tichý L., Pechanec V., Jongepier J.W. & Hájek O. (2011): Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere Reserve, Czech Republic. Biologia 66: 266–274. – fulltext on Springer Link

 • Pyšek P., Jarošík V., Chytrý M., Danihelka J., Kühn I., Pergl J., Tichý L., Biesmeijer J., Ellis W., Kunin W. & Settele J. (2011): Successful invaders co-opt pollinators of native flora and accumulate insect pollinators with increasing residence time. Ecological Monographs 81: 277–293. from www.esajournals.org

 • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky (Habitat Catalogue of the Czech Republic). Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 445 pp. – low resolution high resolution (214 MB)

 • Dúbravková D., Chytrý M., Willner W., Illyés E., Janišová M. & Kállayné Szerényi J. (2010): Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification. Preslia 82: 165–221. from www.preslia.cz

 • Phillips M.L., Murray B.R., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Chytrý M. & Kühn I. (2010): Plant species of the Central European flora as aliens in Australia. Preslia 82: 465–482. from www.preslia.cz

 • Zelený D., Li C.-F. & Chytrý M. (2010): Pattern of local plant species richness along a gradient of landscape topographical heterogeneity: result of spatial mass effect or environmental shift? Ecography 33: 578–589. from onlinelibrary.wiley.com

 • Chytrý M. (ed.) (2009): Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation. Academia, Praha, 520 pp. – low resolution high resolution

 • Chytrý M. (2009): Rozšíření vybraných typů přirozené a polopřirozené vegetace. Distribution of selected types of natural and semi-natural vegetation. In: Hrnčiarová T., Mackovčin P. & Zvara I. (eds.), Atlas krajiny České republiky. Landscape atlas of the Czech Republic, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha & Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, p. 144.

 • Chytrý M., Wild J., Pyšek P., Tichý L., Danihelka J. & Knollová I. (2009): Maps of the level of invasion of the Czech Republic by alien plants. Preslia 81: 187–207. from www.preslia.cz

 • Hejda M., Pyšek P., Pergl J., Sádlo J., Chytrý M. & Jarošík V. (2009): Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography 18: 372–382. – fulltext in Wiley Online Library

 • Hroudová Z., Hrivnák R. & Chytrý M. (2009): Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia 39: 205–215.

 • Chytrý M. & Grulich V. (2008): Podyjí National Park: Botanical excursion guide. In: Chytrý M. (ed.), 17th International workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1–5 May 2008. Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides, Masaryk University, Brno, pp. 189–211.

 • Chytrý M., Jarošík V., Pyšek P., Hájek O., Knollová I., Tichý L. & Danihelka J. (2008): Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology 89: 1541–1553. from www.esajournals.org

 • Danihelka J., Grulich V. & Chytrý M. (2008): Pavlov Hills: Botanical excursion guide. In: Chytrý M. (ed.), 17th International workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1–5 May 2008. Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides, Masaryk University, Brno, pp. 161–182.

 • Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P. & Petr L. (2008): Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography 35: 2223–2236. – fulltext in Wiley Online Library

 • Lososová Z., Chytrý M. & Kühn I. (2008): Plant attributes determining the regional abundance of weeds on central European arable land. Journal of Biogeography 35: 177–187. – fulltext in Wiley Online Library

 • Pyšek P., Chytrý M., Moravcová L., Pergl J., Perglová I., Prach K. & Skálová H. (eds.) (2008): Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management (Plant invasions in the Czech Republic: state of the art, research and management). Zprávy České botanické společnosti, Materiály 23: 1–222.

 • Pyšek P., Chytrý M., Moravcová L., Pergl J., Perglová I., Prach K. & Skálová H. (2008): Návrh české terminologie vztahující se k rostlinným invazím (Proposal of the Czech terminology related to plant invasions). Zprávy České botanické společnosti, Materiály 23: 219–222. from cbs.ibot.cas.cz

 • Pyšek P., Chytrý M. & Prach K. (2008): Dvanáct let výzkumu rostlinných invazí v České republice a ve světě (Twelve years of research in plant invasions in the Czech Republic and other parts of the world). Zprávy České botanické společnosti, Materiály 23: 3–15. from cbs.ibot.cas.cz

 • Škodová I., Hájek M., Chytrý M., Jongepierová I. & Knollová I. (2008): Vegetace. Vegetation. In: Jongepierová I. (ed.), Louky Bilých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp. 128–177.

 • Chytrý M. (ed.) (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation. Academia, Praha, 525 pp. – low resolution high resolution of reprint 2010

 • Illyés E., Chytrý M., Botta-Dukát Z., Jandt U., Škodová I., Janišová M., Willner W. & Hájek O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835–846.

 • Sádlo J., Chytrý M. & Pyšek P. (2007): Regional species pools of vascular plants in habitats of the Czech Republic. Preslia 79: 303–321. from www.preslia.cz

 • Zelený D. & Chytrý M. (2007): Environmental control of the vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif. Preslia 79: 205–222. from www.preslia.cz

 • Knollová I., Chytrý M., Tichý L. & Hájek O. (2006): Local ranges of phytosociological associations: are they reflected in numerical classification? Biologia 61: 71–77.

 • Lososová Z., Chytrý M., Cimalová Š., Otýpková Z., Pyšek P. & Tichý L. (2006): Classification of weed vegetation of arable land in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica 41: 259–273.

 • Lososová Z., Chytrý M., Kühn I., Hájek O., Horáková V., Pyšek P. & Tichý L. (2006): Patterns of plant traits in annual vegetation of man-made habitats in central Europe. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8: 69–81. – fulltext on ScienceDirect

 • Botta-Dukát Z., Chytrý M., Hájková P. & Havlová M. (2005): Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia 77: 89–111. from www.preslia.cz

 • Černá L. & Chytrý M. (2005): Supervised classification of plant communities with artificial neural networks. Journal of Vegetation Science 16: 407–414. + Appendix: Czech grassland data

 • Chytrý M., Pyšek P., Tichý L., Knollová I. & Danihelka J. (2005): Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia 77: 339–354. from www.preslia.cz

 • Kubešová S. & Chytrý M. (2005): Diversity of bryophytes on treeless cliffs and talus slopes in a forested central European landscape. Journal of Bryology 27: 35–46.

 • Pyšek P., Jarošík V., Chytrý M., Kropáč Z., Tichý L. & Wild J. (2005): Alien plants in temperate weed communities: prehistoric and recent invaders occupy different habitats. Ecology 86: 772–785. from www.esajournals.org

 • Pyšek P., Jarošík V., Kropáč Z., Chytrý M., Wild J. & Tichý L. (2005): Effects of abiotic factors on species richness and cover in Central European weed communities. Agriculture, Ecosystems & Environment 109: 1–8. – fulltext on ScienceDirect
 • Havlová M., Chytrý M. & Tichý L. (2004): Diversity of hay meadows in the Czech Republic: major types and environmental gradients. Phytocoenologia 34: 551–567.

 • Knollová I. & Chytrý M. (2004): Oak-hornbeam forests of the Czech Republic: geographical and ecological approaches to vegetation classification. Preslia 76: 291–311. from www.preslia.cz

 • Lososová Z., Chytrý M., Cimalová Š., Kropáč Z., Otýpková Z., Pyšek P. & Tichý L. (2004): Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition. Journal of Vegetation Science 15: 415–422.

 • Pyšek P., Chocholoušková Z., Pyšek A., Jarošík V., Chytrý M. & Tichý L. (2004): Trends in species diversity and composition of urban vegetation over three decades. Journal of Vegetation Science 15: 781–788.
 • Chytrý M. & Rafajová M. (2003): Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia 75: 1–15. from www.preslia.cz

 • Chytrý M. & Tichý L. (2003): Diagnostic, constant and dominant species of vegetation classes and alliances of the Czech Republic: a statistical revision. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 108: 1–231.

 • Chytrý M., Tichý L. & Roleček J. (2003): Local and regional patterns of species richness in Central European vegetation types along the pH/calcium gradient. Folia Geobotanica 38: 429–442.

 • Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal (Grassland, heathland, and scrub vegetation of the Podyjí/Thayatal National Park). Thayensia 5: 11–84.

 • Hrivnák R., Ujházy K., Chytrý M. & Valachovič M. (2003): The database of the Western Carpathian forest vegetation. Thaiszia 13: 89–95.

 • Kočí M., Chytrý M. & Tichý L. (2003): Formalized reproduction of an expert-based phytosociological classification: A case study of subalpine tall-forb vegetation. Journal of Vegetation Science 14: 601–610.

 • Lososová Z., Danihelka J. & Chytrý M. (2003): Seasonal dynamics and diversity of weed vegetation in tilled and mulched vineyards. Biologia 58: 49–57.

 • Chytrý M., Exner A., Hrivnák R., Ujházy K., Valachovič M. & Willner W. (2002): Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests. Folia Geobotanica 37: 403–417.

 • Chytrý M. (2001): Česká národní fytocenologická databáze (Czech National Phytosociological Database). In: Vacek V. & Bureš P. (eds.), Botanika. Dějiny oboru na Masarykově univerzitě v Brně, Folia Historica 70: 96–98.

 • Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky (Habitat Catalogue of the Czech Republic). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 304 pp. (40 MB)

 • Chytrý M., Sedláková I. & Tichý L. (2001): Species richness and species turnover in a successional heathland. Applied Vegetation Science 4: 89–96.

 • Neuhäuslová Z., Moravec J., Chytrý M., Ložek V., Rybníček K., Rybníčková E., Husová M., Grulich V., Jeník J., Sádlo J., Jirásek J., Kolbek J. & Wild J. (2001): Potential natural vegetation of the Czech Republic. Braun-Blanquetia 30: 1–80.
 • Bruelheide H. & Chytrý M. (2000): Towards unification of national vegetation classifications: A comparison of two methods for analysis of large data sets. Journal of Vegetation Science 11: 295–306.

 • Danihelka J., Chytrý M., Grulich V. & Tichý L. (2000): Stipa eriocaulis – přehlížený druh české flóry (Stipa eriocaulis – an overlooked species of the Czech flora). Preslia 72: 399–410.

 • Moravec J., Husová M., Chytrý M. & Neuhäuslová Z. (2000): Přehled vegetace České republiky. Svazek 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Vegetation survey of the Czech Republic. Vol. 2. Hygrophilous, mesophilous and xerophilous deciduous forests. Academia, Praha, 319 pp.
 • Chytrý M., Grulich V., Tichý L. & Kouřil M. (1999): Phytogeographical boundary between the Pannonicum and Hercynicum: a multivariate analysis of landscape in the Podyjí/Thayatal National Park, Czech Republic/Austria. Preslia 71: 1–19.

 • Chytrý M. & Kučera T. (1999): Systémy klasifikace vegetace a jejich využití v ochraně přírody a krajiny (Systems of vegetation classification and their application in nature and landscape protection). Ochrana přírody 54: 137–140.

 • Sedláková I. & Chytrý M. (1999): Mohla být disturbance příčinou změny jihomoravského suchého trávníku ve vřesoviště? (Can a disturbance event caused the shift of southern Moravian dry grassland to heathland?). Zprávy České botanické společnosti, Materiály 17: 25–36.

 • Sedláková I. & Chytrý M. (1999): Regeneration patterns in a Central European dry heathland: effects of burning, sod-cutting and cutting. Plant Ecology 143: 77–87. – fulltext on SpringerLink

 • Sedláková I. & Chytrý M. (1999): Sekundární sukcese vřesovišť v Národním parku Podyjí po vypálení a pokosení: využití pro management (Secondary succession of heathlands in the Podyjí National Park after burning and cutting: management applications). Příroda (Praha) 14: 51–72.

 • Chytrý M. (1998): Potential replacement vegetation: an approach to vegetation mapping of cultural landscapes. Applied Vegetation Science 1: 177–188.

 • Chytrý M. & Sádlo J. (1998): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. Annali di Botanica 55 (1997): 105–126.

 • Chytrý M. & Tichý L. (1998): Phenological mapping in a topographically complex landscape by combining field survey with an irradiation model. Applied Vegetation Science 1: 225–232.

 • Neuhäuslová Z., Blažková D., Grulich V., Husová M., Chytrý M., Jeník J., Jirásek J., Kolbek J., Kropáč Z., Ložek V., Moravec J., Prach K., Rybníček K., Rybníčková E., Sádlo J. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. Map of potential natural vegetation of the Czech Republic. Explanatory text. Academia, Praha, 341 pp.
 • Chytrý M. (1997): Česká národní fytocenologická databáze: počáteční stav a perspektivy (Czech National Phytosociological Database: initial state and perspectives). Zprávy České botanické společnosti, Materiály 15: 27–40.

 • Chytrý M. (1997): Lesní a křovinná vegetace (Forest and scrub vegetation of Moravia). In: Novák V., Hudec K. et al., Vlastivěda moravská, Země a lid, ser. nova, 2, Živá příroda, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno, pp. 89–98.

 • Chytrý M. (1997): Thermophilous oak forests in the Czech Republic: Syntaxonomical revision of the Quercetalia pubescenti-petraeae. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 32: 221–258.

 • Chytrý M. & Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. Preslia 68 (1996): 193–240.

 • Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorny-Strudl M., Strudl M., Koó A.J. & Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. Dissertationes Botanicae 277: 1–108.

 • Chytrý M. & Neuhäuslová Z. (eds.) (1997): Fytocenologický výzkum České republiky (Phytosociological research in the Czech Republic). Zprávy České botanické společnosti, Materiály 15: 1–220.

 • Neuhäuslová Z., Moravec J., Chytrý M., Sádlo J., Rybníček K., Kolbek J. & Jirásek J. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1 : 500 000 (Map of potential natural vegetation of the Czech Republic 1 : 500 000). Botanický ústav AV ČR, Průhonice.

 • Tichý L., Chytrý M., Pokorny-Strudl M., Strudl M. & Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flußtälern am Südostrand der Böhmischen Masse. Tuexenia 17: 223–237.

 • Chytrý M. (1996): Databázový systém pro projekt přehledu vegetace České republiky (Database system for the project of the vegetation survey of the Czech Republic). Zprávy České botanické společnosti 31: 193–200.

 • Chytrý M. (1996): Vegetace lokality Ledové sluje (Vegetation of the locality Ledové sluje (Eisleiten) near the town of Vranov n. D. (Podyjí National Park, Czech Republic)). Příroda (Praha) 3: 107–116.

 • Chytrý M. & Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné (Natural and semi-natural vegetation of the Oslava, Jihlava and Rokytná river valleys). Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči 22: 1–125.

 • Danihelka J., Chytrý M. & Grulich V. (eds.) (1996): Exkursionsführer für das österreichisch-tschechische botanische Geländeseminar in Mähren 15.–20. Juni 1996. Masaryk-Universität, Brno.

 • Tichý L. & Chytrý M. (1996): Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě (Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis in southwestern Moravia). Zprávy České botanické společnosti 31: 187–192.

 • Chytrý M. (1995): Are species with similar ranges confined to similar habitats in a landscape? Preslia 67: 25–40.

 • Chytrý M. (1995): Předběžný přehled společenstev teplomilných doubrav jižní Moravy a západního Slovenska (Preliminary survey of the thermophilous oak forest communities in southern Moravia and western Slovakia). Zprávy České botanické společnosti 30: 61–68.

 • Chytrý M., Grulich V. & Vicherek J. (1995): Botanické výzkumy v Národním parku Podyjí/Thayatal (Botanical studies in the Podyjí/Thayatal National Park). Daphne 1995/1: 19–21.

 • Chytrý M. & Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal . Academia, Praha, 166 pp.

 • Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmischen Massivs. Acta Musei Moraviae, Scientiae Naturales 77 (1992): 123–137.

 • Chytrý M. (1993): Teplomilná vřesoviště na jihozápadní Moravě (Thermophilous heathlands in southwestern Moravia). Veronica 7/1: 27–29.

 • Chytrý M. & Danihelka J. (1993): Long-term changes in the field layer of oak and oak-hornbeam forests under the impact of deer and mouflon. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 28: 225–245.

 • Danihelka J. & Chytrý M. (1993): Milovický les aneb Po nás potopa? (Milovice forest or After us the deluge?). Veronica 7/2: 29–31.

 • Danihelka J. & Chytrý M. (1993): Vliv oborního chovu zvěře na lesní společenstva (causa Milovický les) (Effects of game keeping on forest communities (a case of Milovický forest)). Lesnická práce 72: 169–173.

 • Grulich V. & Chytrý M. (1993): Botanische Untersuchungen im Nationalpark Podyjí (Thayatal) und im grenznahen Österreich. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich 130: 1–31.

 • Grulich V., Chytrý M. & Řepka R. (1992): Poznámky k výskytu subatlantských psamofytů na jižní Moravě (Notes on the distribution of subatlantic psammophytes in South Moravia). Mikulovské Symposium 21: 325–338.

 • Chytrý M. (1991): Phytosociological notes on the xerophilous oak forests with Genista pilosa in south-western Moravia. Preslia 63: 193–204.

 • Ambrozek L. & Chytrý M. (1990): Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich am Südostrand des Böhmischen Massivs. Acta Musei Moraviae, Scientiae Naturales 75: 169–184.

 • Chytrý M. (1990): Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojemsku (Melicetum ciliatae Kaiser 1926 in the surroundings of Znojmo (SW Moravia)). Zprávy Československé botanické společnosti 25: 71–75.

 • Chytrý M. (1989): Obůrky-Třeštěnec. Veronica 3/4: 28.

 • Chytrý M. (1988): Krátký floristický příspěvek z okresu Blansko (A short floristic contribution from the district of Blansko (Central Moravia)). Zprávy Československé botanické společnosti 23: 48–50.

 • Germany

 • Ewald J., Hennekens S., Conrad S., Wohlgemuth T., Jansen F., Jenssen M., Cornelis J., Michiels H.-G., Kayser J., Chytrý M., Gégout J.-C., Breuer M., Abs C., Walentowski H., Starlinger F. & Godefroid S. (2013): Spatial and temporal patterns of Ellenberg nutrient values in forests of Germany and adjacent regions – a survey based on phytosociological databases. Tuexenia 33: 93–109.

 • Chytrý M., Hejcman M., Hennekens S. M. & Schellberg J. (2009): Changes in vegetation types and Ellenberg indicator values after 65 years of fertilizer application in the Rengen Grassland Experiment, Germany. Applied Vegetation Science 12: 167–176. – fulltext in Wiley Online Library

 • Illyés E., Chytrý M., Botta-Dukát Z., Jandt U., Škodová I., Janišová M., Willner W. & Hájek O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835–846.

 • Bruelheide H. & Chytrý M. (2000): Towards unification of national vegetation classifications: A comparison of two methods for analysis of large data sets. Journal of Vegetation Science 11: 295–306.

 • Greece (Crete)

 • Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová Z., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. (2010): Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21: 1125–1137. – fulltext in Wiley Online Library

 • Greenland

 • Chytrý M., Daniëls F.J.A., Di Pietro R., Koroleva N. & Mucina L. (2015): Nomenclature adjustments and new syntaxa of the Arctic, alpine and oro-Mediterranean vegetation. Hacquetia 14: 277–288.

 • Daniëls F.J.A., De Molenaar J.G., Chytrý M. & Tichý L. (2011): Vegetation change in Southeast Greenland? Tasiilaq revisited after 40 years. Applied Vegetation Science 14: 230–241. – fulltext in Wiley Online Library

 • Hungary

 • Magyari E.K., Kuneš P., Jakab G., Sümegi P., Pelánková B., Schäbitz F., Braun M. & Chytrý M. (2014): Late Pleniglacial vegetation in eastern-central Europe: are there modern analogues in Siberia? Quaternary Science Reviews 95: 60–79. – fulltext in ScienceDirect

 • Dúbravková D., Chytrý M., Willner W., Illyés E., Janišová M. & Kállayné Szerényi J. (2010): Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification. Preslia 82: 165–221. from www.preslia.cz

 • Pinke G., Pál R., Botta-Dukát Z. & Chytrý M. (2009): Weed vegetation and its conservation value in three management systems of Hungarian winter cereals on base-rich soils. Weed Research 49: 544–551. – fulltext in Wiley Online Library

 • Illyés E., Chytrý M., Botta-Dukát Z., Jandt U., Škodová I., Janišová M., Willner W. & Hájek O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835–846.

 • Botta-Dukát Z., Chytrý M., Hájková P. & Havlová M. (2005): Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia 77: 89–111. from www.preslia.cz

 • Italy

 • Peruzzi L., Viciani D., Agostini N., Angiolini C., Ardenghi N.M.G., Astuti G., Bardaro M.R., Bertacchi A., Bonari G., Boni S., Chytrý M., Ciampolini F., D'Antraccoli M., Domina G., Ferretti G., Guiggi A., Iamonico D., Laghi P., Lastrucci L., Lazzaro L., Lazzeri V., Liguori P., Mannocci M., Marsiaj G., Novák P., Nucci A., Pierini B., Roma-Marzio F., Romiti B., Sani A., Zoccola A., Zukal D. & Bedini G. (2016): Contributi per una flora vascolare di Toscana. VIII (450–506). Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, 123: 71–82. – http://dx.doi.org/10.2424/ASTSN.M.2016.06
 • Chytrý M., Daniëls F.J.A., Di Pietro R., Koroleva N. & Mucina L. (2015): Nomenclature adjustments and new syntaxa of the Arctic, alpine and oro-Mediterranean vegetation. Hacquetia 14: 277–288.
 • Landucci F., Venanzoni R., Gigante D. & Chytrý M. (2013): Wetland vegetation of the class Phragmito-Magno-Caricetea in central Italy. Phytocoenologia 43: 67–100.

 • Kazakhstan

 • Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hájková P., Danihelka J., Lustyk P., Merunková K., Preislerová Z., Kočí M., Kubešová S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography 26: 425–434. DOI: 10.1111/geb.12549. – fulltext in Wiley Online Library

 • Mongolia

 • Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hájková P., Danihelka J., Lustyk P., Merunková K., Preislerová Z., Kočí M., Kubešová S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography 26: 425–434. DOI: 10.1111/geb.12549. – fulltext in Wiley Online Library
 • Wagner V., Chytrý M., Zelený D., von Wehrden H., Brinkert A., Danihelka J., Hölzel N., Jansen F., Kamp J., Lustyk P., Merunková K., Palpurina S., Preislerová Z. & Wesche K. (2017): Regional differences in soil pH niche among dry grassland plants in Eurasia. Oikos 126: 660–670. – http://dx.doi.org/10.1111/oik.03369
 • Romania

 • Palpurina S., Chytrý M., Tzonev R., Danihelka J., Axmanová I., Merunková K., Duchoň M. & Karakiev T. (2015): Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica 63: 36–46. – fulltext in ScienceDirect

 • Magyari E.K., Kuneš P., Jakab G., Sümegi P., Pelánková B., Schäbitz F., Braun M. & Chytrý M. (2014): Late Pleniglacial vegetation in eastern-central Europe: are there modern analogues in Siberia? Quaternary Science Reviews 95: 60–79. – fulltext in ScienceDirect

 • Illyés E., Chytrý M., Botta-Dukát Z., Jandt U., Škodová I., Janišová M., Willner W. & Hájek O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835–846.

 • Chytrý M. (1993): Chenopodium pumilio R.Br., a new adventive species for Rumania. Linzer biologische Beiträge 25(1): 151–152.

 • Chytrý M. (1990): Vegetace dunajské delty (Vegetation of the Danube delta). Živa 38: 146–149.

 • Russia

 • Chytrý M., Horsák M., Syrovátka V., Danihelka J., Ermakov N., German D.A., Hájek M., Hájek O., Hájková P., Horsáková V., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Nekola J.C., Preislerová Z., Resl P. & Valachovič M. (2017): Refugial ecosystems in central Asia as indicators of biodiversity change during the Pleistocene–Holocene transition. Ecological Indicators 77: 357–367. – http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.12.033
 • Janská V., Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Divíšek J., Anenkhonov O., Korolyuk A., Lashchinskyi N. & Culek M. (2017): Palaeodistribution modelling of European vegetation types at the Last Glacial Maximum using modern analogues from Siberia: Prospects and limitations. Quaternary Science Reviews 159: 103–115. – fulltext on ScienceDirect
 • Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hájková P., Danihelka J., Lustyk P., Merunková K., Preislerová Z., Kočí M., Kubešová S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography 26: 425–434. DOI: 10.1111/geb.12549. – fulltext in Wiley Online Library
 • Wagner V., Chytrý M., Zelený D., von Wehrden H., Brinkert A., Danihelka J., Hölzel N., Jansen F., Kamp J., Lustyk P., Merunková K., Palpurina S., Preislerová Z. & Wesche K. (2017): Regional differences in soil pH niche among dry grassland plants in Eurasia. Oikos 126: 660–670. – http://dx.doi.org/10.1111/oik.03369
 • Willner W., Kuzemko A., Dengler J., Chytrý M., Bauer N., Becker T., Biţă-Nicolae C., Botta-Dukát Z., Čarni A., Csiky J., Igić R., Kącki Z., Korotchenko I., Kropf M., Krstivojević-Ćuk M., Krstonošić D., Rédei T., Ruprecht E., Schratt-Ehrendorfer L., Semenishchenkov Y., Stančić Z., Vashenyak Y., Vynokurov D. & Janišová M. (2017): A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143–158. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12265
 • Hais M., Chytrý M. & Horsák M. (2016): Exposure-related forest-steppe: A diverse landscape type determined by topography and climate. Journal of Arid Environments 135: 75–84. – fulltext on ScienceDirect
 • Chytrý M., Daniëls F.J.A., Di Pietro R., Koroleva N. & Mucina L. (2015): Nomenclature adjustments and new syntaxa of the Arctic, alpine and oro-Mediterranean vegetation. Hacquetia 14: 277–288.
 • Hais M., Komprdová K., Ermakov N. & Chytrý M. (2015): Modelling the Last Glacial Maximum environments for a refugium of Pleistocene biota in the Russian Altai Mountains, Siberia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 438: 135–145. from ScienceDirect
 • Horsák M., Chytrý M., Hájková P., Hájek M., Danihelka J., Horsáková V., Ermakov N., German D.A., Kočí M., Lustyk P., Nekola J.C., Preislerová Z. & Valachovič M. (2015): European glacial relict snails and plants: environmental context of their modern refugial occurrence in southern Siberia. Boreas 44: 638–657. – fulltext in Wiley Online Library
 • Horsák M. & Chytrý M. (2014): Unimodal latitudinal pattern of land-snail species richness across northern Eurasian lowlands. PLoS ONE 9: e104035.
 • Magyari E.K., Kuneš P., Jakab G., Sümegi P., Pelánková B., Schäbitz F., Braun M. & Chytrý M. (2014): Late Pleniglacial vegetation in eastern-central Europe: are there modern analogues in Siberia? Quaternary Science Reviews 95: 60–79. – fulltext in ScienceDirect
 • Novák J., Trotsiuk V., Sýkora O., Svoboda M. & Chytrý M. (2014): Ecology of Tilia sibirica in a continental hemiboreal forest, southern Siberia: An analogue of a glacial refugium of broad-leaved temperate trees? The Holocene 24: 908-918. – fulltext in SAGE Journals
 • Axmanová I., Chytrý M., Danihelka J., Lustyk P., Kočí M., Kubešová S., Horsák M., Cherosov M.M. & Gogoleva P.A. (2013): Plant species richness–productivity relationships in a low-productive boreal region. Plant Ecology 214: 207–219. – fulltext on SpringerLink
 • Horsák M., Chytrý M. & Аxmanová I. (2013): Exceptionally poor land snail fauna of central Yakutia (NE Russia): climatic and habitat determinants of species richness. Polar Biology 36: 185–191. – fulltext on SpringerLink
 • Chytrý M. (2012): Database of Masaryk University's Vegetation Research in Siberia. Biodiversity and Ecology 4: 290.
 • Chytrý M. (2012): Ekosystémy Sibiře: analogie zaniklé přírody střední Evropy. Živa 60: 186–188. from ziva.avcr.cz
 • Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič M. & Zelený D. (2012): High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. Journal of Vegetation Science 23: 605–616. – fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B. & Baisheva E.Z. (2010): Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37: 767–780. – fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Pavelková Řičánková V. & Horsák M. (2010): Kde dnes znamená včera. Jihosibiřské refugium doby ledové. Vesmír 89: 526–530. from www.vesmir.cz
 • Horsák M. & Chytrý M. (2010): Krajiny zamrzlé v čase I. Jižní Sibiř – současná analogie střední Evropy v době ledové. Živa 58: 118–120. from ziva.avcr.cz
 • Horsák M. & Chytrý M. (2010): Krajiny zamrzlé v čase II. Jižní Ural – současná analogie střední Evropy ve starém a středním holocénu. Živa 58: 166–168.

 • Horsák M., Chytrý M., Danihelka J., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z. & Tichý L. (2010): Snail faunas in the Southern Ural forests and their relations to vegetation: an analogue of the Early Holocene assemblages of Central Europe? Journal of Molluscan Studies 76: 1–10. – fulltext on Oxford Journals
 • Horsák M., Chytrý M., Pokryszko B.M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kintrová K., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B. & Valachovič M. (2010): Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography 37: 1450–1462. – fulltext in Wiley Online Library
 • Pelánková B. & Chytrý M. (2009): Surface pollen-vegetation relationships in the forest-steppe, taiga and tundra landscapes of the Russian Altai Mountains. Review of Palaeobotany and Palynology 157: 253–265. – fulltext on ScienceDirect
 • Chytrý M., Danihelka J., Kubešová S., Lustyk P., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Otýpková Z., Roleček J., Řezníčková M., Šmarda P., Valachovič M., Popov D. & Pišút I. (2008): Diversity of forest vegetation across a strong gradient of climatic continentality: Western Sayan Mountains, southern Siberia. Plant Ecology 196: 61–83. – fulltext on SpringerLink
 • Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P. & Petr L. (2008): Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography 35: 2223–2236. – fulltext in Wiley Online Library
 • Pelánková B., Kuneš P., Chytrý M., Jankovská V., Ermakov N. & Svobodová-Svitavská H. (2008): The relationships of modern pollen spectra to vegetation and climate along a steppe–forest–tundra transition in southern Siberia, explored by decision trees. The Holocene 18: 1259–1271. – fulltext on Sage Journals Online
 • Chytrý M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Popov D., Roleček J., Řezníčková M., Šmarda P. & Valachovič M. (2007): Plant species richness in continental southern Siberia: effects of pH and climate in the context of the species pool hypothesis. Global Ecology and Biogeography 16: 668–678. – fulltext in Wiley Online Library
 • Ermakov N., Chytrý M. & Valachovič M. (2006): Vegetation of the rock outcrops and screes in the forest-steppe and steppe belts of the Altai and Western Sayan Mts., southern Siberia. Phytocoenologia 36: 509–545.
 • Anenkhonov O.A. & Chytrý M. (1998): Syntaxonomy of vegetation of the Svyatoi Nos Peninsula, Lake Baikal. 2. Forests and krummholz in comparison with other regions of northern Buryatia. Folia Geobotanica 33: 31–75.
 • Chytrý M., Anenchonov O.A. & Danihelka J. (1995): Plant communities of the Bol'šoj Čivyrkuj River Valley, Barguzinskij Range, East Siberia. Phytocoenologia 25: 399–434.
 • Danihelka J., Anenchonov O.A. & Chytrý M. (1995): Vascular plants of the Bol'šoj Čivyrkuj valley, Barguzinskij Range. Siberian Naturalist 1: 91–116.
 • Danihelka J., Anenchonov O.A., Chytrý M., Kaplan Z. & Pešout P. (1995): Supplements to the flora of the Svjatoj Nos Peninsula, Lake Baikal. Siberian Naturalist 1: 155–163.
 • Danihelka J. & Chytrý M. (1995): Some plant communities of the Bol'šaja Čeremšana valley, Barguzinskij Range. Siberian Naturalist 1: 165–202.
 • Chytrý M., Pešout P. & Anenchonov O.A. (1993): Syntaxonomy of vegetation of Svjatoj Nos Peninsula, Lake Baikal. 1. Non forest communities. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 28: 337–383.
 • Anenchonov O.A., Chytrý M., Dobšíček I. & Pešout P. (1992): Vascular plants of the Svjatoj Nos isthmus, Lake Baikal. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Ecology of the Svjatoj Nos wetlands, Lake Baikal, Ninox Press, Praha, pp. 151–175.

 • Chytrý M. & Pešout P. (1992): Plant communities of the Svjatoj Nos isthmus, Lake Baikal. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Ecology of the Svjatoj Nos wetlands, Lake Baikal, Ninox Press, Praha, pp. 183–217.
 • Mlíkovský J., Chytrý M. & Stýblo P. (1992): The Svjatoj Nos wetlands: general description. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Ecology of the Svjatoj Nos wetlands, Lake Baikal, Ninox Press, Praha, pp. 23–30.
 • Slovakia

 • Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hájková P., Danihelka J., Lustyk P., Merunková K., Preislerová Z., Kočí M., Kubešová S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography 26: 425–434. DOI: 10.1111/geb.12549. – fulltext in Wiley Online Library
 • Wagner V., Chytrý M., Zelený D., von Wehrden H., Brinkert A., Danihelka J., Hölzel N., Jansen F., Kamp J., Lustyk P., Merunková K., Palpurina S., Preislerová Z. & Wesche K. (2017): Regional differences in soil pH niche among dry grassland plants in Eurasia. Oikos 126: 660–670. – http://dx.doi.org/10.1111/oik.03369
 • Ujházyová M., Ujházy K., Chytrý M., Willner W., Čiliak M., Máliš F. & Slezák M. (2016): Diversity of beech forest vegetation in the Eastern Alps, Bohemian Massif and the Western Carpathians. Preslia 88: 435–457. from www.preslia.cz
 • Chytrý M., Dražil T., Hájek M., Kalníková V., Preislerová Z., Šibík J., Ujházy K., Axmanová I., Bernátová D., Blanár D., Dančák M., Dřevojan P., Fajmon K., Galvánek D., Hájková P., Herben T., Hrivnák R., Janeček Š., Janišová M., Jiráská Š., Kliment J., Kochjarová J., Lepš J., Leskovjanská A., Merunková K., Mládek J., Slezák M., Šeffer J., Šefferová V., Škodová I., Uhlířová J., Ujházyová M. & Vymazalová M. (2015): The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87: 217–278. from www.preslia.cz

 • Merunková K., Preislerová Z.& Chytrý M. (2012): White Carpathian grasslands: can local ecological factors explain their extraordinary species richness? Preslia 84: 311–325. from www.preslia.cz

 • Dúbravková D., Chytrý M., Willner W., Illyés E., Janišová M. & Kállayné Szerényi J. (2010): Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification. Preslia 82: 165–221. from www.preslia.cz

 • Hroudová Z., Hrivnák R. & Chytrý M. (2009): Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia 39: 205–215.

 • Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P. & Petr L. (2008): Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography 35: 2223–2236. – fulltext in Wiley Online Library

 • Škodová I., Hájek M., Chytrý M., Jongepierová I. & Knollová I. (2008): Vegetace. Vegetation. In: Jongepierová I. (ed.), Louky Bilých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp. 128–177.

 • Illyés E., Chytrý M., Botta-Dukát Z., Jandt U., Škodová I., Janišová M., Willner W. & Hájek O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835–846.

 • Lososová Z., Chytrý M., Cimalová Š., Otýpková Z., Pyšek P. & Tichý L. (2006): Classification of weed vegetation of arable land in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica 41: 259–273.

 • Botta-Dukát Z., Chytrý M., Hájková P. & Havlová M. (2005): Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia 77: 89–111. from www.preslia.cz

 • Lososová Z., Chytrý M., Cimalová Š., Kropáč Z., Otýpková Z., Pyšek P. & Tichý L. (2004): Weed vegetation of arable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition. Journal of Vegetation Science 15: 415–422.

 • Hrivnák R., Ujházy K., Chytrý M. & Valachovič M. (2003): The database of the Western Carpathian forest vegetation. Thaiszia 13: 89–95.

 • Chytrý M., Exner A., Hrivnák R., Ujházy K., Valachovič M. & Willner W. (2002): Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests. Folia Geobotanica 37: 403–417.

 • Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorny-Strudl M., Strudl M., Koó A.J. & Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. Dissertationes Botanicae 277: 1–108.

 • Chytrý M. (1995): Předběžný přehled společenstev teplomilných doubrav jižní Moravy a západního Slovenska (Preliminary survey of the thermophilous oak forest communities in southern Moravia and western Slovakia). Zprávy České botanické společnosti 30: 61–68.

 • Chytrý M. (1994): Xerothermic oak forests in the middle Váh basin and the southern part of the Strážovská hornatina upland, Slovakia. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 22–23 (1992–1993): 121–134.

 • Spain and Portugal

 • Jiménez-Alfaro B., Marcenò C., Guarino R. & Chytrý M. (2015): Regional metacommunities in two coastal systems: spatial structure and drivers of plant assemblages. Journal of Biogeography 42: 452–462. – fulltext in Wiley Online Library

 • Rodríguez-Rojo M.P., Fernández-González F., Tichý L. & Chytrý M. (2014): Vegetation diversity of mesic grasslands (Arrhenatheretalia) in the Iberian Peninsula. Applied Vegetation Science 17: 780–796. – fulltext in Wiley Online Library

 • Taiwan

 • Li C.-F., Zelený D., Chytrý M., Chen M.-Y., Chen T.-Y., Chiou C.-R., Hsia Y.-J., Liu H.-Y., Yang S.-Z., Yeh C.-L., Wang J.-C., Yu C.-F., Lai Y.-J., Guo K. & Hsie C.-F. (2015): Chamaecyparis montane cloud forest in Taiwan: ecology and vegetation classification. Ecological Research 30: 771–791. – fulltext on SpringerLink

 • Li C.-F., Chytrý M., Zelený D., Chen M.-Y., Chen T.-Y., Chiou C.-R., Hsia Y.-J., Liu H.-Y., Yang S.-Z., Yeh C.-L., Wang J.-C., Yu C.-F., Lai Y.-J., Chao W.-C. & Hsieh C.-F. (2013): Classification of Taiwan forest vegetation. Applied Vegetation Science 16: 698–719. – fulltext in Wiley Online Library

 • Lin C.-T., Li C.-F., Zelený D., Chytrý M., Nakamura Y., Chen M.-Y., Chen T.-Y., Hsia Y.-J., Hsieh C.-F., Liu H.-Y., Wang J.-C., Yang S.-Z., Yeh C.-L. & Chiou C.-R. (2012): Classification of the high-mountain coniferous forests in Taiwan. Folia Geobotanica 47: 373–401. – fulltext on SpringerLink

 • Ukraine

 • Willner W., Kuzemko A., Dengler J., Chytrý M., Bauer N., Becker T., Biţă-Nicolae C., Botta-Dukát Z., Čarni A., Csiky J., Igić R., Kącki Z., Korotchenko I., Kropf M., Krstivojević-Ćuk M., Krstonošić D., Rédei T., Ruprecht E., Schratt-Ehrendorfer L., Semenishchenkov Y., Stančić Z., Vashenyak Y., Vynokurov D. & Janišová M. (2017): A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143–158. – fulltext in Wiley Online Library

 • United Kingdom

 • Hulme P.E., Pauchard A., Pyšek P., Vilà M., Alba C., Blackburn T.M., Bullock J.M., Chytrý M., Dawson W., Dunn A.M., Essl F., Genovesi P., Maskell L.C., Meyerson L.A., Nuñez M.A., Pergl J., Pescotti O.L., Pocock M.J.O., Richardson D.M., Roy H.E., Smart S.M., Štajerová K., Stohlgren T., van Kleunen M. & Winter M. (2015): Challenging the view that invasive non-native plants are not a significant threat to the floristic diversity of Great Britain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 112: E2988–E2989. – fulltext on www.pnas.org

 • USA

 • Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2015): Intercontinental comparison of habitat levels of invasion between temperate North America and Europe. Ecology 96: 3363-3373. – from ESA Journals

 • Pyšek P., Manceur A.M., Alba C., McGregor K.F., Pergl J., Štajerová K., Chytrý M., Danihelka J., Kartesz J., Klimešová J., Lučanová M., Moravcová L., Nishino M., Sádlo J., Suda J., Tichý L. & Kühn I. (2015): Naturalization of central European plants in North America: species traits, habitats, propagule pressure, residence time. Ecology 96: 762–774. – fulltext in ESA Journals

 • Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien plants. Global Ecology and Biogeography 23: 1366-1375. – fulltext in Wiley Online Library

 • Kalusová V., Chytrý M., Kartesz J.T., Nishino M. & Pyšek P. (2013): Where do they come from and where do they go? European natural habitats as donors of invasive alien plants globally. Diversity and Distributions 19: 199–214. – fulltext in Wiley Online Library

 • Central Europe

 • Dostál P., Fischer M., Chytrý M. & Prati D. (2017): No evidence for larger leaf trait plasticity in ecological generalists compared to specialists. Journal of Biogeography 44: 511–521. – http://dx.doi.org/10.1111/jbi.12881
 • Rodríguez-Rojo M.P., Jiménez-Alfaro B., Jandt U.., Bruelheide H., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Perrin P.M., Kącki Z., Willner W., Fernández-González F. & Chytrý M. (2017): Diversity of lowland hay meadows and pastures in Western and Central Europe. Applied Vegetation Science 20: 702–719. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12326
 • Willner W., Kuzemko A., Dengler J., Chytrý M., Bauer N., Becker T., Biţă-Nicolae C., Botta-Dukát Z., Čarni A., Csiky J., Igić R., Kącki Z., Korotchenko I., Kropf M., Krstivojević-Ćuk M., Krstonošić D., Rédei T., Ruprecht E., Schratt-Ehrendorfer L., Semenishchenkov Y., Stančić Z., Vashenyak Y., Vynokurov D. & Janišová M. (2017): A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143–158. – fulltext in Wiley Online Library

 • Lososová Z., Čeplová N., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z. & Řehořek V. (2016): Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science 27: 1036–1046. – fulltext in Wiley Online Library

 • Lososová Z., Chytrý M., Danihelka J., Tichý L. & Ricotta C. (2016): Biotic homogenization of urban floras by alien species: the role of species turnover and richness differences. Journal of Vegetation Science 27: 452–459. – fulltext in Wiley Online Library

 • Čeplová N., Lososová Z., Zelený D., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z., Řehořek V. & Tichý L. (2015): Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia 87: 1–16. – from www.preslia.cz

 • Ewald J., Hennekens S., Conrad S., Wohlgemuth T., Jansen F., Jenssen M., Cornelis J., Michiels H.-G., Kayser J., Chytrý M., Gégout J.-C., Breuer M., Abs C., Walentowski H., Starlinger F. & Godefroid S. (2013): Spatial and temporal patterns of Ellenberg nutrient values in forests of Germany and adjacent regions – a survey based on phytosociological databases. Tuexenia 33: 93–109.

 • Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L. & Chytrý M. (2013): Diversity and biotic homogenization of urban land-snail faunas in relation to habitat types and macroclimate in 32 Central European cities. PLOS ONE 8(8): e71783.

 • Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2012): Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography 39: 1101–1111. – fulltext in Wiley Online Library

 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Kühn I., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography 21: 545–555. – fulltext in Wiley Online Library

 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation 145: 179–184. – fulltext in ScienceDirect

 • Jansen F., Dengler J., Glöckler F., Chytrý M., Ewald J., Oldeland J. & Schaminée J.H.J. (2011): Die mitteleuropäischen Datenbanken im Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD). Tuexenia 31: 351–367.

 • Lososová Z., Horsák M., Chytrý M., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2011): Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. Journal of Biogeography 38: 1152–1163. – fulltext in Wiley Online Library

 • Dúbravková D., Chytrý M., Willner W., Illyés E., Janišová M. & Kállayné Szerényi J. (2010): Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification. Preslia 82: 165–221. from www.preslia.cz

 • Hroudová Z., Hrivnák R. & Chytrý M. (2009): Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia 39: 205–215.

 • Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Randall R., Chytrý M., Kühn I., Tichý L., Danihelka J., Chrtek J. & Sádlo J. (2009): The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits. Diversity and Distributions 15: 891–903. – fulltext in Wiley Online Library

 • Illyés E., Chytrý M., Botta-Dukát Z., Jandt U., Škodová I., Janišová M., Willner W. & Hájek O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835–846.

 • Botta-Dukát Z., Chytrý M., Hájková P. & Havlová M. (2005): Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia 77: 89–111. from www.preslia.cz

 • Chytrý M., Exner A., Hrivnák R., Ujházy K., Valachovič M. & Willner W. (2002): Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests. Folia Geobotanica 37: 403–417.

 • Chytrý M. & Sádlo J. (1998): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. Annali di Botanica 55 (1997): 105–126.

 • Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorny-Strudl M., Strudl M., Koó A.J. & Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. Dissertationes Botanicae 277: 1–108.

 • Tichý L. & Chytrý M. (1997): Putování světem rostlin. Vegetace střední Evropy (A journey through the World of Plants. Vegetation of Central Europe). CD-ROM, Rezekvítek, Brno.

 • Europe

 • Roces-Díaz J.V., Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Díaz-Varela E.R. & Álvarez-Álvarez P. (2017): Glacial refugia and mid-Holocene expansion delineate the current distribution of Castanea sativa in Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.12.004
 • Janská V., Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Divíšek J., Anenkhonov O., Korolyuk A., Lashchinskyi N. & Culek M. (2017): Palaeodistribution modelling of European vegetation types at the Last Glacial Maximum using modern analogues from Siberia: Prospects and limitations. Quaternary Science Reviews 159: 103–115. – fulltext on ScienceDirect
 • Kalusová V., Chytrý M., van Kleunen M., Mucina L., Dawson W., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Winter M. & Pyšek P. (2017): Naturalization of European plants on other continents: The role of donor habitats. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. – http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1705487114
 • Peterka T., Hájek M., Jiroušek M., Jiménez-Alfaro B., Aunina L., Bergamini A., Dítě D., Felbaba-Klushyna L., Graf U., Hájková P., Hettenbergerová E., Ivchenko T.G., Jansen F., Koroleva N.E., Lapshina E.D., Lazarević P.M., Moen A., Napreenko M.G., Pawlikowski P., Plesková Z., Sekulová L., Smagin V.A., Tahvanainen T., Thiele A., Biţă-Nicolae C., Biurrun I., Brisse H., Ćušterevska R., De Bie E., Ewald J., FitzPatrick Ú., Font X., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Landucci F., Moeslund J.E., Pérez-Haase A., Rašomavičius V., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Stančić Z. & Chytrý M. (2017): Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science 20: 124–142. – fulltext in Wiley Online Library
 • Rodríguez-Rojo M.P., Jiménez-Alfaro B., Jandt U.., Bruelheide H., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Perrin P.M., Kącki Z., Willner W., Fernández-González F. & Chytrý M. (2017): Diversity of lowland hay meadows and pastures in Western and Central Europe. Applied Vegetation Science 20: 702–719. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12326
 • Wagner V., Chytrý M., Jiménez-Alfaro B., Pergl J., Hennekens S., Biurrun I., Knollová I., Berg C., Vassilev K., Rodwell J.S., Škvorc Ž., Jandt U., Ewald J., Jansen F., Tsiripidis I., Botta-Dukát Z., Casella L., Attorre F., Rašomavičius V., Ćušterevska R., Schaminée J.H.J., Brunet J., Lenoir J., Svenning J.-C., Kącki Z., Petrášová-Šibíková M., Šilc U., García-Mijangos I., Campos J.A., Fernández-González F., Wohlgemuth T., Onyshchenko V. & Pyšek P. (2017): Alien plant invasions in European woodlands. Diversity and Distributions 23: 969–981. – http://dx.doi.org/10.1111/ddi.12592
 • Willner W., Jiménez-Alfaro B., Agrillo E., Biurrun I., Campos J.A., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Didukh Ya.P., Ewald J., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Kavgacı A., Lenoir J., Marinšek A., Onyshchenko V., Rodwell J., Schaminée J., Šibík J., Škvorc Ž., Svenning J.-C., Tsiripidis J., Turtureanu P.D., Tzonev R., Vassilev K., Venanzoni R., Wohlgemuth T. & Chytrý M. (2017): Classification of European beech forests: a Gordian Knot? Applied Vegetation Science 20: 494–512. – http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12299
 • Burrascano S., Chytrý M., Kuemmerle T., Giarrizzo E., Luyssaert S., Sabatini F.M., Blasi C. (2016): Current European policies are unlikely to jointly foster carbon sequestration and protect biodiversity. Biological Conservation 201: 370–376. – fulltext in ScienceDirect
 • Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., Jansen F., Landucci F., Schaminée J.H.J., Aćić S., Agrillo E., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Attorre F., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Botta-Dukát Z., Brisse H., Campos J.A., Carlón L., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Dajić Stevanović Z., Danihelka J., De Bie E., de Ruffray P., De Sanctis M., Dickoré W.B., Dimopoulos P., Dubyna D., Dziuba T., Ejrnæs R., Ermakov N., Ewald J., Fanelli G., Fernández-González F., FitzPatrick Ú., Font X., García-Mijangos I., Gavilán R.G., Golub V., Guarino R., Haveman R., Indreica A., Işık Gürsoy D., Jandt U., Janssen J.A.M., Jiroušek M., Kącki Z., Kavgacı A., Kleikamp M., Kolomiychuk V., Krstivojević Ćuk M., Krstonošić D., Kuzemko A., Lenoir J., Lysenko T., Marcenò C., Martynenko V., Michalcová D., Moeslund J.E., Onyshchenko V., Pedashenko H., Pérez-Haase A., Peterka T., Prokhorov V., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M.P., Rodwell J.S., Rogova T., Ruprecht E., Rūsiņa S., Seidler G., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Sopotlieva D., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tsiripidis I., Turtureanu P.D., Uğurlu E., Uogintas D., Valachovič M., Vashenyak Y., Vassilev K., Venanzoni R., Virtanen R., Weekes L., Willner W., Wohlgemuth T. & Yamalov S. (2016): European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science 19: 173–180. – fulltext in Wiley Online Library
 • Douda J., Boublík K., Slezák M., Biurrun I., Nociar J., Havrdová A., Doudová J., Aćić S., Brisse H., Brunet J., Chytrý M., Claessens H., Csiky J., Didukh Ya., Dimopoulos P., Dullinger S., FitzPatrick Ú., Guisan A., Horchler P.J., Hrivnák R., Jandt U., Kącki Z., Kevey B., Landucci F., Lecomte H., Lenoir J., Paal J., Paternoster D., Pauli H., Pielech R., Rodwell J.S., Roelandt B., Svenning J.-C., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Tsiripidis I., Tzonev R.T., Wohlgemuth T. & Zimmermann N.E. (2016): Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs. Applied Vegetation Science 19: 147–163. – fulltext in Wiley Online Library
 • Janssen J.A.M., Rodwell J.S., García Criado M., Gubbay S., Haynes T., Nieto A., Sanders N., Landucci F., Loidi J., Ssymank A., Tahvanainen T., Valderrabano M., Acosta A., Aronsson M., Arts G., Attorre F., Bergmeier E., Bijlsma R.-J., Bioret F., Biţă-Nicolae C., Biurrun I., Calix M., Capelo J., Čarni A., Chytrý M., Dengler J., Dimopoulos P., Essl F., Gardfjell H., Gigante D., Giusso del Galdo G., Hájek M., Jansen F., Jansen J., Kapfer J., Mickolajczak A., Molina J.A., Molnár Z., Paternoster D., Piernik A., Poulin B., Renaux B., Schaminée J.H.J., Šumberová K., Toivonen H., Tonteri T., Tsiripidis I., Tzonev R. & Valachovič M. (2016): European Red List of Habitats - Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Mucina L., Grace J.B. & Rejmánek M. (2016): Disentangling vegetation diversity from climate–energy and habitat heterogeneity for explaining animal geographic patterns. Ecology and Evolution 66: 1515–1526. – fulltext in Wiley Online Library
 • Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Ya.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M. & Tichý, L. 2016. Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19, Suppl. 1: 3–264. – fulltext in Wiley Online Library with appendices
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Marceno C., Mucina L., Rodwell J.S., Tichý L. & data-providers (2016): Review of grassland habitats and development of distribution maps of heathland, scrub and tundra habitats of EUNIS habitats classification. Report EEA/NSV/15/005. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Dengler J., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Landucci F., Marcenò C., Rodwell J.S., Tichý L. & data-providers (2016): Development of distribution maps of grassland habitats of EUNIS habitat classification. Report EEA/NSV/16/005. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Landucci F., Řezníčková M., Šumberová K., Chytrý M., Aunina L., Biţă-Nicolae C., Bobrov A., Borsukevych L., Brisse H., Čarni A., Csiky J., Cvijanović D., De Bie E., De Ruffray P., Dubyna D., Dimopoulos P., Dziuba T., FitzPatrick Ú., Font X., Gigante D., Golub V., Hennekens S.M., Hrivnák R., Iemelianova S., Jandt U., Jenačković D., Jansen F., Kącki Z., Lájer K., Matulevičiutė D., Mesterházy A., Michalcová D., Paal J., Papastergiadou E., Properzi A., Radulović S., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Sinkevičienė Z., Stančić Z., Stepanovich J., Teteryuk B., Tzonev R., Venanzoni R., Weekes L. & Willner W. (2015): WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe. Phytocoenologia 45: 187–194. – fulltext on IngentaConnect

 • Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Rejmánek M. & Mucina L. (2014): The number of vegetation types in European countries: major determinants and extrapolation to other regions. Journal of Vegetation Science 25: 863–872. – fulltext in Wiley Online Library
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Mucina L., Rodwell J.S., Tichý L. & data-providers (2014): Vegetation analysis and distribution maps for EUNIS habitats. Report EEA/NSV/14/006. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Kalusová V., Chytrý M., Kartesz J.T., Nishino M. & Pyšek P. (2013): Where do they come from and where do they go? European natural habitats as donors of invasive alien plants globally. Diversity and Distributions 19: 199–214. – fulltext in Wiley Online Library
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., Mucina L., Rodwell J.S. & Data Contributors (2013): Review of EUNIS forest habitat classification. Report EEA/NSV/13/005. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Axmanová I., Chytrý M., Zelený D., Li C.-F., Vymazalová M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B., Baisheva E., Schuster B. & Diekmann M. (2012): The species richness–productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography 21: 657–667. – fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Wild J., Pyšek P., Jarošík V., Dendoncker N., Reginster I., Pino J., Maskell L.C., Vilà M., Pergl J., Kühn I., Spangenberg J.H. & Settele J. (2012): Projecting trends in plant invasions in Europe under different scenarios of future land-use change. Global Ecology and Biogeography 21: 75–87. – fulltext in Wiley Online Library
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Hennekens S.M., Mucina L., Rodwell J.S. & Tichý L. (2012): Development of vegetation syntaxa crosswalks to EUNIS habitat classification and related data sets. Final report EEA/NSV/12/001. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Pyšek P., Bacher S., Chytrý M., Jarošík V., Wild J., Celesti-Grapow L., Gassó N., Kenis M., Lambdon P.W., Nentwig W., Pergl J., Roques A., Sádlo J., Solarz W., Vilà M. & Hulme P.E. (2010): Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates. Global Ecology and Biogeography 19: 317–331. – fulltext in Wiley Online Library

 • Pyšek P., Chytrý M. & Jarošík V. (2010): Habitats and land use as determinants of plant invasions in the temperate zone of Europe. In: Perrings C., Mooney H. & Williamson M. (eds.), Bioinvasions and globalization. Ecology, economics, management, and policy, Oxford University Press, Oxford, pp. 66–79.

 • Pyšek P., Chytrý M., Wild J., Pino J., Maskell L.C. & Vilà M. (2010): Mapping invasion by alient plants in Europe. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M. & Kühn I. (eds.), Atlas of biodiversity risk, Pensoft, Sofia/Moscow, pp. 146–147.

 • Chytrý M., Pyšek P., Wild J., Pino J., Maskell L.C. & Vilà M. (2009): European map of alien plant invasions based on the quantitative assessment across habitats. Diversity and Distributions 15: 98–107. – fulltext in Wiley Online Library

 • Schaminée J.H.J., Hennekens S.M., Chytrý M. & Rodwell J.S. (2009): Vegetation-plot data and databases in Europe: an overview. Preslia 81: 173–185. from www.preslia.cz

 • Chytrý M. (ed.) (2008): 17th International workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1–5 May 2008. Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides. Masaryk University, Brno, 220 pp.

 • Chytrý M., Maskell L.C., Pino J., Pyšek P., Vilà M., Font X. & Smart S.M. (2008): Habitat invasions by alien plants: a quantitative comparison among Mediterranean, subcontinental and oceanic regions of Europe. Journal of Applied Ecology 45: 448–458. – fulltext in Wiley Online Library

 • Pyšek P., Jarošík V., Chytrý M. & Pergl J. (2008): Projekty 6. rámcového programu Evropské unie zaměřené na biologické invaze: DAISIE a ALARM (Projects of the 6th Framework Programme of the European Union dealing with biological invasions: DAISIE and ALARM). Zprávy České botanické společnosti, Materiály 23: 199–211. from cbs.ibot.cas.cz

 • Dimopoulos P., Bergmeier E., Chytrý M., Rodwell J., Schaminée J. & Sýkora K. (eds.) (2005): European oak woodlands: past, present and future. Botanika Chronika 18: 1–316.

 • Chytrý M. & Otýpková Z. (2003): Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. Journal of Vegetation Science 14: 563–570.

 • Mucina L., Pignatti S., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J. & Chytrý M. (eds.) (1997): European Vegetation Survey: Case studies. Opulus Press, Uppsala, 238 pp.

 • Rodwell J.S., Mucina L., Pignatti S., Schaminée J.H.J. & Chytrý M. (1997): European Vegetation Survey: Context of the case studies. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 32: 113–115.

 • Boreal zone

 • Axmanová I., Chytrý M., Danihelka J., Lustyk P., Kočí M., Kubešová S., Horsák M., Cherosov M.M. & Gogoleva P.A. (2013): Plant species richness–productivity relationships in a low-productive boreal region. Plant Ecology 214: 207–219. – fulltext on SpringerLink

 • Horsák M., Chytrý M. & Аxmanová I. (2013): Exceptionally poor land snail fauna of central Yakutia (NE Russia): climatic and habitat determinants of species richness. Polar Biology 36: 185–191. – fulltext on SpringerLink

 • Chytrý M. & Spribille T. (eds.) (2002): Vegetation of circumboreal coniferous forests. Opulus Press, Uppsala, 175 pp.

 • Spribille T. & Chytrý M. (2002): Vegetation surveys in the circumboreal coniferous forests: A review. Folia Geobotanica 37: 365–382.
 • Eurasia

 • Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hájková P., Danihelka J., Lustyk P., Merunková K., Preislerová Z., Kočí M., Kubešová S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography 26: 425–434. DOI: 10.1111/geb.12549. – fulltext in Wiley Online Library
 • Pavelková Řičánková V., Horsák M., Hais M., Robovský J. & Chytrý M. (2017): Environmental correlates of the Late Quaternary regional extinctions of large and small Palaearctic mammals. Ecography. – http://dx.doi.org/10.1111/ecog.02851
 • Wagner V., Chytrý M., Zelený D., von Wehrden H., Brinkert A., Danihelka J., Hölzel N., Jansen F., Kamp J., Lustyk P., Merunková K., Palpurina S., Preislerová Z. & Wesche K. (2017): Regional differences in soil pH niche among dry grassland plants in Eurasia. Oikos 126: 660–670. – http://dx.doi.org/10.1111/oik.03369
 • World

 • Kalusová V., Chytrý M., van Kleunen M., Mucina L., Dawson W., Essl F., Kreft H., Pergl J., Weigelt P., Winter M. & Pyšek P. (2017): Naturalization of European plants on other continents: The role of donor habitats. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. – http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1705487114
 • Hejda M., Chytrý M., Pergl J. & Pyšek P. (2014): Native-range habitats of invasive plants: are they similar to invaded-range habitats and do they differ according to the geographical direction of invasion? Diversity and Distributions 21: 312–321. – fulltext in Wiley Online Library

 • Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Moravcová L., Chytrý M. & Kühn I. (2014): Temperate trees and shrubs as global invaders: the relationship between invasiveness and native distribution depends on biological traits. Biological Invasions 16: 577–589. – fulltext on SpringerLink

 • Kalusová V., Chytrý M., Kartesz J.T., Nishino M. & Pyšek P. (2013): Where do they come from and where do they go? European natural habitats as donors of invasive alien plants globally. Diversity and Distributions 19: 199–214. – fulltext in Wiley Online Library

 • Dengler J., Jansen F., Glöckler F., Peet R.K., De Cáceres M., Chytrý M., Ewald J., Oldeland J., Lopez-Gonzalez G., Finckh M., Mucina L., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J. & Spencer N. (2011): The Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD): a new resource for vegetation science. Journal of Vegetation Science 22: 582–597. – fulltext in Wiley Online Library

 • Hejda M., Pyšek P., Pergl J., Sádlo J., Chytrý M. & Jarošík V. (2009): Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography 18: 372–382. – fulltext in Wiley Online Library

 • Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Randall R., Chytrý M., Kühn I., Tichý L., Danihelka J., Chrtek J. & Sádlo J. (2009): The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits. Diversity and Distributions 15: 891–903. – fulltext in Wiley Online Library

 • Mucina L., Kalwij J., Smith V.R., Chytrý M., White P.S., Cilliers S.S., Pillar V.D., Zobel M. & Sun I.-F. (eds.) (2008): Frontiers of vegetation science – An evolutionary angle. Keith Phillips Images, Somerset West, 230 pp.