PRAKTICKÁ CVIČENÍ K TÉMATU SYSTÉM A FYLOGENEZE ROSTLIN NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Předkládám učitelům biologie soubor 22 pracovních listů, které obsahují návody k laboratorním cvičením z botaniky na středních školách. Každý pracovní list obsahuje několik úkolů k danému tématu a je určen žákům. Učitel má k dispozici metodický list, který obsahuje doplňující informace k úkolům v pracovním listu, četné obrázky rostlinného materiálu, který je ve cvičeních použit, a informace o jeho výskytu a době kvetení. Listy jsou k dispozici ve formátu PDF (každý úkol je zde samostatně ke stáhnutí na zvláštní stránce i s místem pro nákres popř. závěr) pro okamžité použití nebo ve Wordu pro případnou úpravu vyučujícím a následné použití.

Název (latinský název) Dokument MS Word
(pro editaci)
Dokument PDF
(pro náhled a tisk)
Oomycota - pracovní list DOC PDF
Oomycota - metodický list DOC PDF
houby spájivé (Zygomycetes) - pracovní list DOC PDF
houby spájivé (Zygomycetes) - metodický list DOC PDF
houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes) - pracovní list DOC PDF
houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes) - metodický list DOC PDF
houby stopkovýtrusé (Basidiomycetes) - pracovní list DOC PDF
houby stopkovýtrusé (Basidiomycetes) - metodický list DOC PDF
lišejníky (Lichenes) - pracovní list DOC PDF
lišejníky (Lichenes) - metodický list DOC PDF
Chromophyta - pracovní list DOC PDF
Chromophyta - metodický list DOC PDF
krásnoočka (Euglenophyta), obrněnky (Dinophyta) - pracovní list DOC PDF
krásnoočka (Euglenophyta), obrněnky (Dinophyta) - metodický list DOC PDF
zelené řasy (Chlorophyta) - pracovní list DOC PDF
zelené řasy (Chlorophyta) - metodický list DOC PDF
mechorosty (Bryophyta) - pracovní list DOC PDF
mechorosty (Bryophyta) - metodický list DOC PDF
kapraďorosty - pracovní list DOC PDF
kapraďorosty - metodický list DOC PDF
nahosemenné (Pinophyta) - pracovní list DOC PDF
nahosemenné (Pinophyta) - metodický list DOC PDF
srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin - pracovní list DOC PDF
srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin - metodický list DOC PDF
listnaté dřeviny - pracovní list DOC PDF
listnaté dřeviny - metodický list DOC PDF
brukvovité (Brassicaceae) - pracovní list DOC PDF
brukvovité (Brassicaceae) - metodický list DOC PDF
růžovité (Rosaceae) - pracovní list DOC PDF
růžovité (Rosaceae) - metodický list DOC PDF
bobovité (Fabaceae) - pracovní list DOC PDF
bobovité (Fabaceae) - metodický list DOC PDF
miříkovité (Apiaceae) - pracovní list DOC PDF
miříkovité (Apiaceae) - metodický list DOC PDF
lilkovité (Solanaceae) - pracovní list DOC PDF
lilkovité (Solanaceae) - metodický list DOC PDF
hluchavkovité (Lamiaceae) - pracovní list DOC PDF
hluchavkovité (Lamiaceae) - metodický list DOC PDF
hvězdnicovité (Asteraceae) - pracovní list DOC PDF
hvězdnicovité (Asteraceae) - metodický list DOC PDF
liliovité (Liliaceae), amarylkovité (Amaryllidaceae) - pracovní list DOC PDF
liliovité (Liliaceae), amarylkovité (Amaryllidaceae) - metodický list DOC PDF
lipnicovité (Poaceae) - pracovní list DOC PDF
lipnicovité (Poaceae) - metodický list DOC PDF

Všechny pracovní listy v dokumentech MS Word jsou komprimované (.zip) ke stažení zde (cca 5MB).

Hana Davidová - Diplomová práce, 2003