Výzkum ekologie rašelinišť

Ústav botaniky a zoologie | Masarykova univerzita | Přírodovědecká fakulta | Výzkumný záměr

 

Měkkýši a vegetace na slaništích

Ekologická klasifikace

 • Pěnovcová slatiniště
 • Bazická slatiniště bez srážení pěnovce
 • Slatiniště s výskytem kalcitoleratních rašeliníků
 • Přechodová slatiniště
 • Geografická klasifikace

 • Slatiniště vnějších Západních Karpat
 • Slatiniště centrálních Západních Karpat
 • Grant B601630501: Vztahy mezi měkkýši, vegetací a prostředím na karpatsko-balkánských slatiništích v různých měřítcích a rizika pro biodiverzitu

  Doba trvání: 2005-2007

  Řešitel(é): Michal Horsák, Michal Hájek, Petra Hájková

  Hlavním cílem je získat aktuální ekologické údaje o společenstvech měkkýšů slatinných pramenišť. Detailní znalosti vztahů mezi měkkýši, vegetací a abiotickými faktory zjištěné moderními metodami jsou velmi užitečné pro potřeby ochrany přírody. Rozmanitost společenstev měkkýšů bude studována na různých prostorových a časových měřítcích. Projekt se zabývá těmito okruhy: (a) analýzou geografických rozdílů způsobených rozdílnou migrační historií, (b) objasněním těchto rozdílů na základě paleoekologických studií postglaciálního vývoje, (c) analýzou změn v druhové bohatosti a skladbě v závislosti na gradientech prostředí, a to v jednotlivých regionech s rozdílným postglaciálním vývojem a rozdílným spektrem druhů, (d) studiem vztahů mezi celkovou velikostí biotopu v mozaikovité krajině a počtem druhů, (e) studiem vztahů mezi velikostí plochy a počtem druhů v měřítku jednotlivých lokalit. Ve všech případech budou výsledky porovnány mezi rozdílnými skupinami studovaných organismů.

  Pro PDF soubor pište na: horsak@sci.muni.cz

  Detailní informace viz

  • Horsák M. (2003): How to sample mollusc communities in mires easily. Malacologica Bohemoslovaca 2: 11-14. - fulltext pdf file 
  • Horsák M. (2005): Molluscs. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp. Pp. 197-208.  
  • Horsák M. (2006): The uniqueness of spring fens and malacological consequences. Malacologica Bohemoslovaca 3: 89-99. (in Czech)  
  • Horsák M. & Hájek M. (2003): Composition and species richness of mollusc communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. J. Moll. Stud. 69: 349-357.  
  • Horsák M. & Hájková P. (2005): The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp. Pp. 63-68.