Program semináře
Seminar Program

21. 9. 2017Organizace semináře
28. 9. 2017Státní svátek – seminář není
5. 10. 2017Prezentace o navazujících diplomových pracích: Ondřej Škrabal: Květena území severovýchodně od Opavy,
Kristina Brtníková: Květena území výchdoně od Brna.
12. 10. 2017Prezentace o navazujících diplomových pracích: Kateřina Drozdová: Květena území severně od Velkých Karlovic,
Iveta Šulcová: Botanické exkurze pro střední školy v okolí Havlíčkova Brodu.
19. 10. 2017Spojený seminář se zoology: Paraziti ryb ve světle evoluce jejich hostitelů.
26. 10. 2017Diskuze k nové připravované akreditaci studia botaniky.
2. 11. 2017 Kristýna Veselá:,
Martin Vavrinec: Morfometrické analýzy pro rozlišení druhu Cirsium waldsteinii a nově popsaného druhu C. greimleri.
9. 11. 2017 Ester Michálková: Hybridizace v rodu Cirsium.
16. 11. 2017 Michaela Kubová: referát o diplomové práci,
Martin Vavrinec: referát o literatuře.
23. 11. 2017 Ester Michálková: Hybridogenní druhy v rodu Cirsium,
Kristýna Veselá: referát o literatuře.
30. 11. 2017 Marie Krátká: Adaptivní evoluce CenH3 u holocentrických rostlin (diplomová práce),
Klára Plačková: Výsledky endopolyploidie a UV-protektivních látek v lese a na pasekách u monocentriků a holokinetiků (bakalářská práce).
7. 12. 2017Miloš Barták: Vliv UV-záření na mechy a lišejníky Antarktidy.
14. 12. 2017 Michaela Kubová: referát o literatuře,
Pavel Kolodin: Výsledky prováděné SOČ na druzích čeledi Droseraceae.

čtvrtky v zoologickch sbírkách v čase 13.00–14.50

<Previous page

Created and maintained by P. Veselý, Design sketch D. Bártová