Program semináře
Seminar Program

23. 2. 2017Organizace semináře
2. 3. 2017Petr Hrouda: Jak se dělá časopis – zkušenosti redaktora Czech Mycology.
9. 3. 2017Ester Lajkepová: Molekulární detekce hybridů pcháčů (Cirsium)
Petr Lupač: Management vybraných invazních a expanzních druhů rostlin (referát o bakalářské práci).
16. 3. 2017Jan Divíšek: Modelování distribuce druhů podle klimatických faktorů
23. 3. 2017Iva Dadáková: Evoluce chloroplastů primární endosymbiózou (referát o literatuře),
Martin Vavrinec, Jakub Šmerda: Morfometrika a genetická diverzita Cirsium waldsteinii.
30. 3. 2017Tereza Maňáková: Gynodioecie u Cirsium oleraceum,
Romana Laštůvková: Flóra území severně od Brna mezi Řečkovicemi a Českou (referát o diplomové práci).
6. 4. 2017Kristýna Veselá: Metodika počítání buněk v listech.
Anna Veselá: Botanické exkurze v Moravském krasu (referát o diplomové práci).
13. 4. 2017Iva Dadáková: Výsledky polyfázického studia rodu Gleocapsa (referát o diplomové práci),
Kristýna Veselá: referát o literatuře.
20. 4. 2017Petr Bureš, František Zedek: Adaptivní evoluce holokinetických chromozómů.
27. 4. 2017Martin Vavrinec: referát o literatuře
4. 5. 2017Ester Lajkepová: Strategie sběru a literatura.
11. 5. 2017Ondřej Škrabal: Květena oblasti SV od Opavy (referát o bakalářské práci),
Marie Krátká: Funkce genu CenPC v buněčném dělení eukaryot.

čtvrtky v zoologickch sbírkách v čase 13.00–14.50

<Previous page

Created and maintained by P. Veselý, Design sketch D. Bártová