Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Biodiverzita velkých měst

Editor

Zdeňka Lososová

Spolupráce

Tomáš Čejka (SAV Bratislava), Natálie Čeplová, Jiří Danihelka, Karel Fajmon (ČSOP Bílé Karpaty), Michal Horsák, Milan Chytrý, Lucie Juřičková (UK Praha), Veronika Kalusová, Deana Láníková, Zdenka Preislerová, Vladimír Řehořek, Lubomír Tichý, Bohuslav Uher

Finanční podpora

 • Grantová agentura České republiky 14-10723S
 • Grantová agentura Akademie věd České republiky, projekt č. IAA601630803
 • Výzkumný záměr MSM 0021622416 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Cíle

Projekt se zabývá biodiverzitou velkých středoevropských měst. Pomocí standardizovaných protokolů sběru dat jsme ve vybraných antropogenních biotopech a vybraných městech, reprezentujících různé makroklimatické a socioekonomické oblasti střední Evropy, studovali tři modelové taxonomické a ekologické skupiny: cévnaté rostliny, terestričtí plži a epilitické a epixylické terestrické řasy a sinice.
Na těchto organismech jsme řešili čtyři hlavní okruhy otázek:

 1. Jak závisí šíření nepůvodních druhů na makroklimatu různých částí střední Evropy a na různých typech městských biotopů?
 2. Působí městské prostředí negativně nebo pozitivně na diverzitu původních druhů a na celkovou druhovou bohatost vybraných taxonomických skupin?
 3. Způsobuje urbanizace biotickou homogenizaci městských biotopů, a pokud ano, projevuje se homogenizace na úrovni druhů i na úrovni druhových vlastností? Které biotopy a které skupiny druhů jsou homogenizací nejvíce postiženy?
 4. Jsou trendy v diverzitě městských biotopů konzistentní v různých taxonomických skupinách?

Dílčí výsledky

 • Databáze květeny Brna
 • Vědecké články

  • Čeplová N., Lososová Z., Zelený D., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z., Řehořek V. & Tichý L. (2015): Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia 87: 1-16. - fulltext in pdf
  • Horsák M. & Čejka T. (2008): Cecilioides petitiana in Slovakia - a second record after more than 60 years. Malacologica Bohemoslovaca 7: 15-16.
  • Horsák M., Juřičková L., Kintrová K. & Hájek O. (2009): Patterns of land snail diversity over a gradient of habitat degradation: a comparison of three Czech cities. Biodiversity and Conservation 18: 3453-3466.
  • Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L. & Chytrý M. (2013): Diversity and biotic homogenization of urban land-snail faunas in relation to habitat types and macroclimate in 32 Central European cities. PLoS ONE 8: e71783. - fulltext in pdf
  • Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L. (2009): Occurrence of Lucilla scintilla (R. T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. Malacologica Bohemoslovaca 8: 24-27.
  • Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2012): Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography 39: 1101-1111. - fulltext in Wiley Online Library
  • Láníková D. & Lososová Z. (2009): Rocks and walls: natural versus secondary habitats. Folia Geobotanica 44: 263-280. - fulltext on SpringerLink
  • Lososová Z., Horsák M., Chytrý M., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2011): Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. Journal of Biogeography 38: 1152-1163. - fulltext in Wiley Online Library
  • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Kühn I., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography 21: 545-555. - fulltext in Wiley Online Library
  • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation 145: 179-184.
  • Lososová Z. & Láníková D. (2010): Differences in trait composition between rocky natural and artificial habitats. Journal of Vegetation Science 21: 520-530. - fulltext on Wiley InterScience
  • Lososová Z. & Simonová D. (2008): Changes during the 20th century in species composition of synanthropic vegetation in Moravia (Czech Republic). Preslia 80: 291-305. - fulltext pdf file
  • Simonová D. & Lososová Z. (2008): Which factors determine plant invasions in man-made habitats in the Czech Republic? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10: 89-100. - fulltext on ScienceDirect

  Popularizační články

  • Láníková D. (2009): Neofyty na zdech v České republice. Zprávy České botanické společnosti 44: 99-109.
  • Lososová Z., Otýpková Z., Danihelka J. & Láníková D. (2009): Diverzita květeny středoevropských velkoměst. Veronica 23: 6-9.