Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz ABA
Juncion trifidi Krajina 1933
Vyfoukávané alpínské trávníky

Orig. (Krajina 1933): Juncion trifidi (Trifidion)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Cetrario-Festucetum supinae

Zdroj: Kočí M. (2007): ABA Juncion trifidi Krajina 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, p. 77.