Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz ABB
Nardo strictae-Caricion bigelowii Nordhagen 1943
Zapojené alpínské trávníky

Nomen mutatum propositum

Orig. (Nordhagen 1943): Nardeto-Caricion rigidae Nord. 1936 (Nardus stricta, Carex rigida ~ C. bigelowii)

Syn.: Nardo-Caricion rigidae Nordhagen 1937 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Carici bigelowii-Nardetum strictae

Zdroj: Kočí M. (2007): ABB Nardo strictae-Caricion bigelowii Nordhagen 1943. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 80-81.