Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída AC
Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
Bazifilní alpínské trávníky

ACA Agrostion alpinae – Květnaté skalní trávníky sudetských karů

Orig. (Braun-Blanquet 1948): Elyno-Seslerietea

Syn.: Seslerietea variae Oberdorfer 1978, Seslerietea albicantis Oberdorfer 1978 corr. Oberdorfer 1990

Diagnostické a konstantní druhy: viz svaz Agrostion alpinae

Zdroj: Kočí M. (2007): AC Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 84-85.