Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ACA01
Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris Wagnerová et Šírová 1971
Alpínské skalní trávníky s kostřavou peřestou

Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o nízké, otevřené porosty obsahující zpravidla 15–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–16 m². Dominantou porostů je kostřava peřestá (Festuca versicolor), vedle které se hojně uplatňují především nízké druhy skalních stanovišť, např. Asplenium viride, Campanula rotundifolia subsp. sudetica, Minuartia corcontica, Primula minima a Saxifraga oppositifolia. Ve vegetaci se vyskytují mnohé alpínské druhy (např. Anemone narcissiflora a Hedysarum hedysaroides) i druhy typické pro vlhké nebo přechodně zamokřené půdy (např. Bartsia alpina, Parnassia palustris a Swertia perennis). Mechové patro je zpravidla vyvinuto s pokryvností do 10 %.

Trávníky s kostřavou peřestou se vyskytují na skalnatých svazích karů na místech s výchozy minerálně bohatých hornin: krystalického vápence, erlanu, porfyritu a čediče (Wagnerová & Šírová 1971, Hadač & Štursa 1983). Svahy mají sklon 30–80° a jsou mírně zastíněné, převážně severovýchodní až jihovýchodní orientace. V zimě je vegetace a půda na těchto svazích narušována plazivým sněhem a lavinami, které mají vedle erozního účinku také význam pro přísun živin. Na jaře zajišťuje přísun živin i voda z tajícího sněhu. Díky částečnému zastínění na východních svazích nejsou půdy v létě nadměrně vysušovány, a vegetace je tak po celé vegetační období dostatečně zásobena vodou. Hloubka půdy se mění v závislosti na sklonu svahu od 2 do 30 cm. Půdní pH kolísá od 4,2 do 5,6 (Wagnerová & Šírová 1971). Přestože se lokality nacházejí na lavinových drahách, jsou kostřavové skalní trávníky v zimě chráněny poměrně mělkou vrstvou sněhu.

Orig. (Wagnerová & Šírová 1971): Saxifrago (oppositifoliae)-Festucetum versicoloris as. nova

Diagnostické druhy: Allium schoenoprasum, Anemone narcissiflora, Asplenium viride, Bartsia alpina, Calluna vulgaris, Campanula bohemica, C. rotundifolia agg. (Campanula rotundifolia subsp. sudetica), Carex atrata s. l., C. capillaris, Dianthus superbus, Festuca supina, F. versicolor, Galium saxatile, Huperzia selago, Minuartia corcontica, Parnassia palustris, Primula minima, Pulsatilla alpina subsp. austriaca, Saxifraga oppositifolia, Selaginella selaginoides, Swertia perennis, Thesium alpinum, Thymus alpestris, Viola biflora; Bryum schleicheri, Cladonia digitata, Hymenostylium recurvirostre, Racomitrium sudeticum, Sanionia uncinata, Stereocaulon nanodes, Tortella tortuosa

Konstantní druhy: Anemone narcissiflora, Asplenium viride, Avenella flexuosa, Bartsia alpina, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia agg. (Campanula rotundifolia subsp. sudetica), Carex atrata s. l., Dianthus superbus, Festuca supina, F. versicolor, Galium saxatile, Huperzia selago, Knautia arvensis agg., Leontodon hispidus, Minuartia corcontica, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Parnassia palustris, Primula minima, Pulsatilla alpina subsp. austriaca, Saxifraga oppositifolia, Selaginella selaginoides, Swertia perennis, Thesium alpinum, Thymus alpestris, Vaccinium vitis-idaea, Viola biflora; Dicranum scoparium, Hymenostylium recurvirostre

Dominantní druhy: Festuca versicolor

Formální definice: skup. Festuca versicolor

Zdroj: Kočí M. (2007): ACA01 Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris Wagnerová et Šírová 1971. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 86-87.