Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz ADB
Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Oberdorfer 1957
Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou

Orig. (Oberdorfer 1957): Calamagrostidion Luquet 26 (Calamagrostis arundinacea)

Syn.: Adenostylion Zlatník 1925 p. p. (potenciální správné jméno), Calamagrostion atlanticum Luquet 1926 (§ 34), Calamagrostion arundinaceae Oberdorfer 1950 (§ 2b, nomen nudum), Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Jeník 1961

Zdroj: Kočí M. (2007): ADB Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, p. 106.