Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADD04
Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae Jeník et al. 1980
Subalpínské srhové nivy

Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Srhové nivy jsou jedno z druhově nejbohatších společenstev subalpínského stupně Hrubého Jeseníku i celých sudetských pohoří. V době květu vytvářejí porosty nápadně pestrý květnatý aspekt a dosahují výšky 80–100(–140) cm a pokryvnosti téměř 100 %. V porostech se vedle trav srhy laločnaté slovenské (Dactylis glomerata subsp. slovenica) a metlice trsnaté (Deschampsia cespitosa) vyskytují především statné širokolisté byliny, např. Aconitum lycoctonum, A. plicatum, A. variegatum, Carduus personata, Cirsium oleraceum, Delphinium elatum, Geranium sylvaticum a Laserpitium archangelica. V nižších vrstvách bylinného patra roste řada vlhkomilných druhů, jako je Chaerophyllum hirsutum, Hypericum maculatum, Myosotis nemorosa, Rumex arifolius a Viola biflora. Vedle asociace Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae jde o nejbohatší typ alpínské a subalpínské vegetace České republiky: porosty obsahují zpravidla kolem 40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je většinou vyvinuto a dosahuje pokryvnosti 5–10 %, vzácněji až 30 %.

Společenstvo osídluje lavinové svahy karů Velké a Malé kotliny v Hrubém Jeseníku o sklonu 5–35°, převážně východní až jižní orientace v rozpětí nadmořských výšek 1100–1200 m. Půdy srhových niv jsou dostatečně vlhké, ale zároveň dobře provzdušněné díky průsaku podzemní vody po stěnách karu na dno a vodě z tajícího sněhu, který se v závětrném prostoru karů každoročně hromadí, mj. i při pádech lavin. Přísun živin je zajištěn jednak eolickou sedimentací v oblasti závětrného turbulentního proudění v karu (Jeník 1961), jednak transportem materiálu s lavinami a průsakem s podzemní vodou z vyšších poloh karu. Půdy jsou hluboké koluvizemě bez kamenité příměsi, vyvinuté na sedimentech snesených na dno karu lavinami.

Orig. (Jeník et al. 1980): Laserpitio-Dactylidetum glomeratae associatio nova (Laserpitium archangelica)

Diagnostické druhy: Daphne mezereum; Aconitum lycoctonum, A. plicatum, A. variegatum, Adenostyles alliariae, Bupleurum longifolium subsp. vapincense, Campanula latifolia, Carduus personata, Chaerophyllum hirsutum, Delphinium elatum, Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-mas, Epilobium alpestre, E. montanum, Geranium sylvaticum, Hypericum maculatum, Laserpitium archangelica, Lilium martagon, Milium effusum, Paris quadrifolia, Phyteuma spicatum, Rumex arifolius, Scrophularia scopolii, Silene dioica, Stachys alpina, Stellaria nemorum, Trollius altissimus, Valeriana excelsa subsp. sambucifolia, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Brachythecium rivulare, Bryum capillare s. l., Lescuraea incurvata, Trichostomum tenuirostre, Palustriella commutata

Konstantní druhy: Daphne mezereum; Aconitum lycoctonum, A. plicatum, Adenostyles alliariae, Alchemilla vulgaris s. l., Calamagrostis villosa, Campanula latifolia, Carduus personata, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Dactylis glomerata, Delphinium elatum, Deschampsia cespitosa, Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-mas, Epilobium alpestre, E. montanum, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Heracleum sphondylium, Hypericum maculatum, Laserpitium archangelica, Lilium martagon, Luzula luzuloides, Milium effusum, Myosotis palustris agg. (M. nemorosa), Paris quadrifolia, Phyteuma spicatum, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Silene dioica, Stachys alpina, Stellaria nemorum, Trollius altissimus, Veratrum album subsp. lobelianum; Brachythecium rivulare, Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Adenostyles alliariae, Dactylis glomerata

Formální definice: skup. Laserpitium archangelica NOT Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 %

Zdroj: Kočí M. (2007): ADD04 Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae Jeník et al. 1980. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 122-124.