Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz KAA
Salicion triandrae Müller et Görs 1958
Pobřežní keřové vrbiny nedivočících řek

Orig. (Müller & Görs 1958): Salicion triandrae

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Salicetum triandrae

Zdroj: Neuhäuslová Z. & Douda J. (2013): KAA Salicion triandrae Müller et Görs 1958. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, p. 47.